Hier vindt u de actuele berichten die dit jaar op deze site zijn verschenen.
Klik op de onderwerpen als u het bericht in zijn geheel wilt lezen: 
Kerstnachtdienst in de streektaal
Actuele dienst Ens
Tafel Hardenberg op tv
Kerstwensen
Gemeenten maken kerkenvisie
Voorlichting over kerkenvisie
Regionale oecumene
De vloggende dominee
Kerkorde als lofprijzing 
Eigenheid lutherse gemeenten
Pelgrimage in Borne
Relatie Waalse gemeenten
Solidariteit heeft toekomst
Aanpassen bij mensen 
Twee kerken verkocht 
Gesprek met Polycarpus 
Basics basis samenwerking
Religie krijgt zwartepiet
Voorgangersontbijt in Kampen
RKK kent carrousel
Interim in transitieperiode 
Ervaringen in Hardenberg 
Christendom voor dummies 
Stimulans voor geloofsgesprek 
Schaalvergroting als 't moet 
Dankdag bij RTV-Oost 
Gezinsdienst in Wilsum 
Update Anbi-gegevens 
Schreeuwen op 't strand 
Fietsenplan in Dronten 
Nieuwe initiatieven Hengelo 
Regulering preekconsenten 
Driedeling ring Deventer 
Geloven in Enschede 
Enschedese migrante diaken
Kerken in WMO-beraad 
Ruimte hart Zwolle
Angst pittig thema 
Burgemeester over armoede 
Groot bereik jongeren 
Initiatief toeristen groeit 
Dominee als columnist 
Burgemeester waardeert religie 
Bovenstem geld waard 
Zorginitiatief kerken Genemuiden 
Zwolle helpt Syrië 
Feest in Gramsbergen 
Drukte in Rijssen 
Delden gemeente met historie 
Vitaliteit van plattelandsgemeente 
Reli-ondernemer Aad Peters
Blog: Gastvrije gemeente
Starten met inspiratiekrant
Kerkproeverij kan groeien
Blog Bant
Predikanten middelbare leeftijd
Blog: Werk van bisschop
Pelgrimage in Deventer
Wal en Water toerisme


U vindt verdere informatie onder andere trefwoorden in de groene balk. 
Onder Classis staan mutaties, breed-moderamen, classisindeling, overzicht classispredikanten, adressen Overijssel-Flevoland
Onder Regionalia staan drie hoofdthema's: FlevolandOverijsselStatistiek Overijssel-Flevoland. Onder elk van de thema's zijn weer andere onderwerpen gerubriceerd. Onder Flevoland bijvoorbeeld: een mentale beschrijving, gebeden en wetenswaardigheden; onder Overijssel: een mentale beschrijving, liederen in het Nedersaksisch en curiosa; onder statistiek een regionale uitsplitsing van diverse vaak landelijke onderzoeken.
Onder Toerusting zijn hulpmiddelen, gespreksmodellen en andere agogische instrumenten die nuttig kunnen zijn voor plaatselijk gebruik. 
Onder Colofon zijn mijn eigen achtergronden en contactgegevens te vinden.