E-flits – februari 2019 - 

Gratis e-flits uit de classis Overijssel-Flevoland met informatie over de regio. 
__________________________________________________________________

Classis met Saskia
Ds. Saskia van Meggelen, de preses van de landelijke synode, komt op 26 februari naar Overijssel-Flevoland. Ze praat met de synodeafgevaardigden en met de leden van de classis. Ze geeft uitleg bij de aanpassingen die een afgeslankte synode ondergaat. 

Zingeving
Een goed idee van de protestantse pastores in Dronten. Ze organiseren netwerkbijeenkomsten met mensen die in de zorgsector werken. ‘Als je in de zorg werkt, doe je dat met je hele wezen: je komt levensvragen tegen van jezelf en van de ander’, schrijven de pastores Elly Maarsingh en Thea de Ruijter in een uitnodigingstekst. Klik hier. 

Accountant
Vaak denken mensen dat de naam van een accountant bij een jaarrekening betekent dat de cijfers gecontroleerd zijn. Maar bij een samenstellingsverklaring is dat helemaal niet zo. Beter dan zo’n verklaring te vragen laat je cijfermatig onderlegde gemeenteleden de cijfers toetsen. Aldus een tip van het college voor de behandeling van beheerszaken (klik hier). Nog een tip: Zorg dat de meest recente jaarrekening op de website te vinden is. Klik hier. 

Kerkenvisie
De minister van OCW stelt circa 3 miljoen euro per jaar beschikbaar voor het opstellen van integrale kerkenvisies. De middelen zijn voor burgerlijke gemeenten die voornemens zijn om een beschrijving te maken van de kerkgebouwen ter plaatse. Op 7 maart is er een voorlichtingsbijeenkomst in Overijssel en op 21 maart een bijeenkomst in Flevoland. Klik hier. 

Leerhuis 
‘Mijn liefde voor de profeten’, het boek van Elie Wiesel is uitgangspunt voor het leerhuis bedoeld voor predikanten en kerkelijke werkers, dat 25 februari begint in Wierden. Het kost tijd, maar die verdien je terug op de voorbereiding voor kerkdiensten. Klik hier.    


Veertigdagentijd 
De veertigdagentijd begint op 6 maart. Wie zich wil oriënteren kan een liturgiegids krijgen van Kerk in Actie. Ds. Monica Schwarz uit Almelo is één van de auteurs die materiaal heeft ingeleverd.  Klik hier


China
De Chinese overheid staat terughoudend tegenover buitenlands gedachtengoed. Men werkt bij voorkeur vanuit de eigen waarden en zelfstandigheid. Het impliceert dat de kerken in China het lastig hebben. Tjeerd de Boer, die jarenlang in het Aziatische land werkte, vertelt er over in Hellendoorn op 6 februari. Klik hier.


‘De Bijna-Bisschop’
De drukker is klaar. Het boek is beschikbaar. Klaas van der Kamp beschreef zijn eerste 120 dagen als classispredikant. Hij wil lezers een idee geven wat je in zo’n nieuwe verantwoordelijkheid ervaart. En hij nodigt uit te reageren. Wie de uitgave ‘De Bijna-Bisschop’ wil ontvangen, kan hier klikken. 
______________________________________________________________________________________________________________________________________

De e-flits verschijnt maandelijks. Dit is jaargang 1, nr. 6 (februari 2019). 

Wilt u deze e-mails niet meer ontvangen? U kunt zich uitschrijven via k.vanderkamp@pkn.nl. Wilt u een ander mailadres toevoegen voor een gratis e-flits, dan kunt u zich op hetzelfde adres aanmelden.