Doe mee met het geloofsgesprek over de coronacrisis


Wat heeft de belijdenis ‘Wij geloven in één God’ ons te zeggen tijdens de coronacrisis? Waar kan je God herkennen bij de indringende ervaringen die het maatschappelijke leven maandenlang onze samenleving en het kerkelijk leven ontwrichten? Over die vragen houden de classispredikanten van de Protestantse Kerk in Nederland enkele webinars en webgesprekken. Wie mee wil doen, kan zich daarvoor opgeven. Het is ook mogelijk een boekje te downloaden dan wel te reserveren over dit thema.  

Wat u kunt doen


Enkele classispredikanten hebben de koppen bij elkaar gestoken. Het kan niet zo zijn dat er tijdens de coronacrisis puur over technische zaken wordt gesproken als 'hoe liggen de looproutes' en 'welke camera gebruik je voor een online-dienst'. Juist in een geestelijke gemeenschap als de kerk mag het over God gaan. U als bezoekers kunt er op verschillende manieren kennis van nemen: 

* Als deelnemer aan een webinar van anderhalf uur op 18, 19 of 20 januari 2021 middag of avond (klik op: Klik hier).
* Als lezer van een boekje 'Als het leven kantelt', dat je hier (open Word-bestand)  kan downloaden of hier (officieel opgemaakte PDF-bestand).
* Als leider van een kring of gemeentegroep kan je gebruik maken van didactische werkvormen bij het boekje: Klik hier. 
* Als nieuwsgierige naar de ontvangst van het boekje kan je enkele perspublicaties inzien: Klik hier.

Het boekje 'Als het leven kantelt' is ook fysiek (folio-uitgave van 14 x 21 cm). Maar deze is inmiddels uitverkocht. 

Uitgave: Als het leven kantelt 

We gaan nog iets uitvoeriger in op de achtergronden. 

Eerst over het boekje. Het boekje van de classispredikanten heeft de titel gekregen ‘Als het leven kantelt’. Vanuit het vertrouwen in God de Geest, de Zoon en de Vader komen diverse thema’s aan de orde die door de coronacrisis actueel zijn geworden; thema’s die telkens worden uitgewerkt in een meditatie bij een psalm. In het hoofdstuk over de Geest, komen thema’s als klagen en vernieuwen aan de orde. Bij de Zoon vindt u meditaties over genezen en zingen. Bij de Vader mediteren we over Schepper en Wijsheid. Aan de tekst zijn diverse gebeden toegevoegd, die men in eigen kring kan uitspreken. Ze zijn geschreven door predikanten uit de regio. 


Digitale ontmoeting

De classes bieden ook zes digitale ontmoetingen aan waarop de auteurs in gesprek gaan met kerkenraadsleden, predikanten, pastores en andere geïnteresseerden. Ze willen daarmee het geloofsgesprek over de coronacrisis stimuleren. Tijdens de bijeenkomsten volgen er praktische suggesties om het geloofsgesprek in eigen kerkelijke kring voort te zetten.

Er zijn drie webinars, waarin de auteurs de meditaties presenteren (middagen). De middagen hebben een reflexief karakter. Ze filosoferen en theologiseren over het thema 'Ons spreken over God en de coronacrisis'. En er zijn drie webgesprekken 's avonds, waarop de deelnemers ook onderling in gesprek kunnen gaan en de meditatie vanuit de Psalmen zelf meer centraal staat.

De bijeenkomsten vinden plaats op: 18 januari, 19 januari en 20 januari. 's Middags begint het om 14.00 uur; 's avonds om 20.00 uur. De bijeenkomsten duren ongeveer anderhalf uur. Bij elk van de bijeenkomsten zijn drie classispredikanten betrokken: één leidt de vergadering, één geeft de informatie en één houdt als secretaris de chat bij. 


De taakverdeling op de drie avonden is als volgt over de classispredikanten verdeeld: 

Maandagmiddag: voorzitter Trinette Verhoeven, informatie Wilbert van Iperen, Julia van Rijn secretaris (impressie en chat)
Maandagavond: voorzitter Wilbert van Iperen, informatie Julia van Rijn, Trinette Verhoeven secretaris (impressie en chat)
Dinsdagmiddag: voorzitter Trinette Verhoeven, informatie Klaas van der Kamp, Jaap van Beelen secretaris (chat)
Dinsdagavond: voorzitter Klaas van der Kamp, informatie Trinette Verhoeven, Wilbert van Iperen secretaris (chat)
Woensdagmiddag: voorzitter Wilbert van Iperen, informatie Trinette Verhoeven, Klaas van der Kamp secretaris (chat)
Woensdagavond: voorzitter Klaas van der Kamp, informatie Julia van Rijn, Jaap van Beelen secretaris (chat)

De technische leiding ligt bij Johan Kuiper (scriba Overijssel-Flevoland) en Willem Seinen (scriba Utrecht). 

Concreet aanbod

Voor één dagdeel van de webinars: 
Wie wil, kan meedoen. Er zijn geen kosten aan verbonden. De gedachte is dat men als deelnemer kiest voor één van de avonden of middagen (dus één van de zes dagdelen). Wel moet men zich vooraf opgeven. Wie zich wil opgeven kan dat doen via deze link. Deelnemers krijgen enkele dagen voor de bijeenkomst een link toegezonden waarop ze kunnen klikken.


Voor de uitgave:
Wie de uitgave ‘Als het leven kantelt’ wil downloaden, kan hier een Word-bestand downloaden en hier het officieel opgemaakte PDF-bestand, zoals het in de schriftelijke uitgave terug te vinden is. 

Tekst op site

Men kan de tekst ook in onderdelen op deze site bekijken, hier zijn te vinden:
* inleiding (klik hier)
*  Geest (klik hier); 
    Klagen, psalm 88
    Hopen, psalm 42
    Vernieuwen, psalm 25
    Verbinden, psalm 133 
*  Zoon (klik hier)
    Meetrekken, psalm 78
    Genezen, psalm 30
    Verlaten, psalm 22
    Zingen, psalm 126
*  Vader (klik hier)
    Schepper, psalm 8 
    Rechter, psalm 96
    Bevrijder, psalm 31
    Wijsheid psalm 111
*  Gebeden (klik hier)

Teksten van meditaties zijn geschreven door: 
ds. Jaap van Beelen, classis Gelderland-Zuid en -Oost
ds, Klaas van der Kamp, classis Overijssel-Flevoland
ds, Wilbert van Iperen, classis Veluwe
ds, Julia van Rijn, classis Zuid-Holland-Noord
ds, Trinette Verhoeven, classis Utrecht  

Gebeden zijn afkomstig van: 
pastor Lida Brugmans, Zwolle
ds. Wilbert Dekker, Kampen
ds. Saar Hoogendijk, Deventer
ds. Margo Jonker, Zwolle
ds. Margreet Klokke, Leiden
ds. Robbert Jan Perk, Hardenberg
ds. Aafke Rijken-Hoevens, Overlangbroek
ds. Monica Schwarz, Almelo
ds. Menno Valk, Twello

Werkvormen

We hebben verschillende gespreksvragen en werkvormen gemaakt om het thema 'Als het leven kantelt' aan de orde te stellen. Er zijn vragen die ingaan op de tekst, vragen die uitnodigen zelf over de Psalmen na te denken, vragen die aansluiten bij 'the making of' en verwerkingsvragen. Klik hier.

Publicaties

Diverse media hebben over het project 'Als het leven kantelt' gepubliceerd. Hier enkele voorbeelden. 


Foto: thematische foto, eigen archief