Lobby's voor synode

Enkele organisaties hebben zich in het publieke domein gemeld om invloed uit te oefenen op de synode van de Protestantse Kerk die 29 januari bij elkaar komt. Vanuit de classis volgen we de ontwikkelingen op enige afstand. Het gaat immers om het spreken van een breder verband van de kerk en het is aan deze ambtelijke vergadering om voors en tegens af te wegen.

Geestelijke zorg

Via de geestelijke verzorging vanuit één van de ziekenhuizen in Overijssel-Flevoland kwam een inventarisatie binnen op het thema ‘de zending van geestelijke verzorgers in de eerste lijn’. Men kan informatie over de besluitvoorstellen vinden via:  https://www.protestantsekerk.nl/synodeagenda/generale-synode-januari-2021/
Eerder al berichten we over een reactie van Richart Huijzer, voorzitter van de werkgroep die de synode adviseert.

Vragenlijst

In een rondzendmail schrijven de geestelijke verzorgers Evert Kronemeijer, Elsbeth Littooij en Dirk-Jan Lagerweij: ‘Wij zijn heel benieuwd hoe collega's over de voorstellen denken. Het lijkt ons ook voor de synode belangrijk om dat te weten. Daarom sturen we je een paar vragen. Het zal je niet meer dan 5 minuten kosten om de vragen in te vullen. Door op de volgende link te klikken, kun je ze beantwoorden: https://www.onderzoekdoen.nl/enq/?f=hj4m1toj17. De vragenlijst staat open t/m dinsdag 26 januari a.s’.

Groen

Een andere open brief komt van enkele groene theologen, onder wie Sam Janse uit Ameide en Koos van Noppen uit Amersfoort. Ze vinden dat er in de toekomstvisie van de PKN ‘De toekomst open tegemoet’ sterker moet worden ingezet op duurzaamheid.

Archieffoto zitting van generale synode (november 2019)