Gereformeerde Bond vraagt ambtsdragers te volharden

Het gaat bij een huisbezoek niet om het uitwisselen van meningen; het is de bedoeling dat je samen luistert naar het Woord van God. Drs. Piet Vergunst, secretaris van de Gereformeerde Bond, sprak op dinsdag 14 september voor de ambtsdragers in Overijssel en Flevoland. Ze waren uit diverse plaatsen naar de kerk in Mastenbroek gekomen om na te denken over het thema ‘maar wie volharden zal….’.

Vergunst schilderde het belang van huisbezoek voor het kerkenwerk, zeker nu de corona-crisis qua kracht vermindert. Mensen vragen zich af welke gemeente ze zullen treffen nu men weer meer bij elkaar kan komen. Vergunst riep de ambtsdragers op elk gemeentelid te bezoeken wat verstek dreigt te laten gaan. ‘De ouderling mag een focus hebben op ontmoeting boven nog weer een vergadering’.

Met ds. C. den Boer nodigde Vergunst de voorgangers uit het Woord te bedienen. ‘Een predikant moet prediken en niet klagen over leeglopende kerken’. ‘Een luie dominee is een tegenstelling in zichzelf’. Met John Stott zei Vergunst dat dit niet een aansporing was tot lompheid, maar een waarschuwing tegen laksheid. Laks is het ook als je over koetjes en kalfjes praat, waar de bekering inzet van de verkondiging mag zijn. Ook het gebed is belangrijk om vol te houden, aldus de voorman van de Gereformeerde Bond.

De circa honderd bezoekers gingen in gesprek met elkaar over de manieren waarop ze met het thema van de volharding te maken krijgen. Een ouderling vertelde dat hij de noodzaak vol te houden ervaart als een thema van alle tijden. ‘Het gaat altijd om de strijd van het hart’. Eén van de aanwezige predikanten vertelde dat hij verschil ervaart tussen zijn huidige gemeente in Overijssel en een gemeente in het westen, waar hij eerder diende. ‘Er is hier nog altijd een extra schil van geloofskennis aanwezig. Als je buiten je eigen cirkel stapt, is er nog een tweede schil waar kennis van geloof aanwezig is. Dat is in het westen niet meer het geval’.

Vergunst noemde het gezin een essentiële cel voor geloofsvorming. ‘Het gezin is een cel waar het geloof voorgeleefd wordt’. En: ‘We hebben twee bloemen uit het Paradijs meegekregen, de rustdag en het huwelijk. Je merkt dat beiden in deze tijd worden aangevochten’.

De Gereformeerde Bond zet de ambtsdragersavonden op om kerkenraadsleden te bemoedigen en toe te rusten voor een nieuw seizoen. Je merkt dat diverse bezoekers elkaar kennen van een van de edities in een vorig jaar. Ook predikanten bezoeken de avond. In de voorbeden worden de gemeenten opgedragen, de landelijke kerk en ook het classicale werk.

Foto: impressie van de kerk in Mastenbroek tijdens de bijeenkomst van de Gereformeerde Bond