Vassies

Vassies veur in de karke en op de fietse. 
Zo ku'j de lieties wel noemn, die aj ier vinn in de streektaal. 
De tekstn bin foneties op-e-skreem. 

Ooit zal dr nog wel ies iemand van de Iesselakademie noar kiekn en dan kan ut in de offisjiele spelling. 
Boom an stiet vake un verwiezing noar een liedboek. 
Det is makkeluk, want dan weet ie de melodie so'n bietien. 

De vassies passn in tien hökkies; an 't ende vinnie nog een opsomming: 

Hökkies:

 1. Karst
 2. Poasen
 3. Pinkstern
 4. Sundag
 5. Wark
 6. Bli'j
 7. Te kwaod
 8. In de karke
 9. Op de fietse
 10. Zo mar
 11. Tietgenootn

 

Karst

1. Ut Enske of Blokziel
Once in royal Davids city

1.
’t Maakt niet uut woar a’j vandoan koomn,
uut Enske of Blokziel.
Iederene mag ier dromen
toen Maria ’s nachts beviel.
Jezus, kiend, veur oons slag mensen,
zal voldoen an oonze wensen.

2.
’t Maakt niet uut woar a’j vandoan koomn,
bi’j de Iessel of de Vecht.
O’j gewend bin um te dromen,
of det ’t Woord oe weinig zegt.
Jezus, kiend, veur simple mensen,
wol voldoen an oonze wensen.


2. Stille nacht
483

1.
Stille nacht, eilige nacht,
Davids kiend, joarn verwacht,
die miljoenen de vree geven zal,
kwam op aarde in Betle’ems stal.
IJ, van schepsels de Eer.
IJ, van schepsels de Eer.

2.
Wiegekind, eilig kiend,
det bi’j oons woning vindt.
ok veur mi’j he’j Oe riekdom ontzegd,
bi’j op stro en in doekies e’legd,
Leer mien danken doarveur,
leer mien danken doarveur.

3.
Stille nacht, eilige nacht,
vreed’en eil, wördt e’bracht,
an een weareld, verleuren in skuld.
wat God toezeg wördt mensluk vervuld.
Alle eer kump God toe.
All eer kump God toe.

3. Ere veur God

Ere veur God
in de heugte
Vrede op aarde
in de mensen ef God behagen.
Ere veur God in de heugte
Amen.


4. Heur de englen
(Liedboek 1973, 135)

1.
Heur de englen zingen d’eer
van de ni’j geboren Eer.
Vreed op aarde, 't is vervuld:
God verzoent de mensen skuld. 
Voeg oe, volken, in t'geheur, 
det weerklinkt de hemel deur, 
zingt met algemene stem
veur ut kiend van Bethlehem. 
Heur, de englen zingen d'eer
van de ni'j geboren Eer. 

2. 
IJ, die heerst op 's hemels troon, 
Ere Jezus, Vaders Soon, 
Wurdt geboren uut un maagd
op de tiet die God behaagt. 
Zunne met de weerld verweven, 
woord det onder oons giet leven, 
tussen alle mensen in
in ut menseluk gezin.
Heur, de englen zingen d'eer
van de ni'j geboren Eer. 


5. Kom, verwondert oe ier, minsen
478

1.
Kom, verwondert oe ier, minsen,
Siet, oe det oe God bemint.
Siet, vervuld de zielen winsen,
Siet, dit ni’j geboren kind.
Siet, die’t woord is zonder spreken,
Siet, die vörst is, zonder pracht.
Siet, die ’t al is in gebreken,
Siet, die ’t licht is in de nacht.
Siet, die ’t goed is, det so zuut is,
wördt verstoten, wördt veracht.

2.
Siet, hoe det men met um andelt,
oe men um in doeken wint,
die met siene godheid wandelt,
op de vleugels van de wind.
Siet, oe ligt ij ier te lieden
zonder teken van verstand.
Die de emel mut verblieden,
Die de kroon der wiesheit spant.
Siet, oe tere is de Ere,
die ’t al draagt in siene and.

4.
O Eer Jesu, God en mense,
die aanvaard hebt deze staot.
Geef mien wat ik deur oe wense,
Geef mien deur oe kiendseid raod.
Stark mien deur oe tere handen,
maak mien deur oe kleineid groot,
maak mien fri’j deur oewe baanden,
Maak mien rieke deur oe nood.
Maak mien bli’jde deur oe lieden
maak mien levend deur oe dood.6. Kom now bi’j mekare
477

1.
Kom now bi’j mekare,
zing en roep van bliedskop:
Kom now, o kom now noar Bethlehem.
Kiek an, de koning is doar juust geboren.
Refr.
Stoa stil um ier te bidden.
Stoa stil um ier te bidden.
Stoa stil u mier te bidden
veur oonze God.

2.
Kiek edders rap lopen,
’n engel kwam eur roepen:
Kom en goa kieken doar in een stal.
Loaten wi’j ok rap met hun mee goan kieken.
Refr.  

3.
O Kiend, onze noaber,
Koning in een kribbe,
neem oone liefde toch met wille an.
Iej, die oons liefebt, Oe beheurt ons atte.
Refr.

7. Hoe ledt dit kindeke, want ij is kaldt 

1.
Hoe ledt dit kindeke, want ij is kaldt
Siet dan hoe alle sien ledekens beven
Siet dan hoe det ut weent en skreit uut ’t holt
Na, na, na, na, na, na, kindeke teer,
Toe wees toch rustig, kind! En guul niet meer.

2.

Toen kwaam de herderties rap noar de stal
spöldt een sut melodie veur dit teer lammechien
It dunkt mien toe det it oast slapen sal.
Na, na, na, na, na, na, kindeke teer,
Toe wees toch rustig kind! En guul niet meer

3. 

Och, jullie, engelties, kom ier en zie.
Zingt een motettechien veur oewen koning.
Wollt um vermaken met oe melodie.
Na, na, na, na, na, na, kindeke teer,
Toe wees toch rustig kind! En guul niet meer


8. Een sneeuwvlökkien
132

1.
Een sneeuwvlökkien kwam boven
boom kolde wintergrond,
zoas veurzegd in dromen
ut de profetenmond.
En Davids old geslacht
gef wer opni’j zien bluumpies
in ’t midden van de nacht.

2.
Die bloeme vol verlangen
det utverkoren soad
is deur een vrouw ontvangen
ut Gods verborgen road.
Maria zung een liet
toen Gabriël eur groeten
in ’t midden van de tied.

3.
’t Bluumpien is Gods zien vrede
zoas Jesaja schreef
brengt waarmte in de kolde.
Pries um zolang aj leeft.
Sneeuwflökkien wit en klein,
God kump sien volk bezuken,
IJ kump en maakt ons rein.

9. Kamper karstlied
GK 82 (Händel)

1.
Deur d’Oldestraot-en op ’t Muntplein
doar speult trompet en trom.
Laot alle klokken luden gaon.
Law’ zingend op de straote staon.
Want Jezus is geboorn (2x)
Zo moai is’t, zo moai is’t, now Jezus is geboren.

2.
In Iesselmuden, Grafhorst en Zalk,
doar klinkt de fluit en trom.
Gien leaven is now sonder sin,
want Christus gef een ni’j begin.
O sing; wi’j em geluk (2 x)
zo moai is’t, o sing: wi’j em geluk.

3.
Op ’t vlakke land en in ut doarp,
doar hör ie de muziek.
Wi’j zien de boomn, wi’j zien de starn,
de vrede is now niet meer varr,
de dag die God belooft (2 x).
Zo moai ist, de dag die God belooft.

10. Koningswens
Psalm 72

1.
Geef an de koning Godes wensen
en Gods gerechtigeid.
Det onze koning alle mensen
zal leiden met beleid.
Dan rust op alle bergen vrede,
eil op de euvels top.
IJ sal misdoadigers vertreden
maar armen richt ij op.

2.
Solang de sunne daags zal opgoan
de moanne in de nacht,
solang sal ’t volk met liefde kloar stoan
‘Um eern met alle kracht.
IJ moge mild ween as de regen,
it laand tot vruchtbaareid.
Vrede zal bluuien allerwegen,
tutdet IJ ’t eind bereid.

3.
IJ sal de redder ween van aarmen,
ij eurt hun ulpgeschri’j.
IJ is met koninkluk erbaarmen
in eenzaameid dicht bi’j
Ij elpt, met un bestoan bewögen,
die now nog warrig bin.
Hun siel is deur Um wikt en wögen
Sien liefde oons gewin.

4.
Leve de koning in oons midden,
kostbaar en vol van pracht.
Loaten wi’j daagluks veur Um bidden,
Sien stuur is speuls en zacht.
It laand zal loven en niet zeuren,
wi’j luustren noar de wind,
selfs in de stilte niet verlören
is weduwe en kind.

5.
Loat oons de grote naam bezingen
wi’j stoan bi’j Um in ’t kriet,
want IJ dut veur oons grote dingen,
sien roem kump in de tiet.
Loof God, IJ is fan grote waarde
Sien wondren en sien eer
Sien eerlijkeid vult eel de aarde.
Ja, kloar, loof  Um, de Eer.


Paosen

11. Stao op
NLB 630

1.
Stao op. Een mörgen ongedacht
Gods dag is an’e’breuken.
Der is in één beweugen nacht
een ni’je lent’t ontleuken.
Ut leven brek deur eerd’ en steen,
uut alle wondren um oe een.
Zeg, det God hef e’spreuken.

2.
IJ ef e’segt: Ie mens, kom út,
open oe dode oren;
kiek deur ut graf as deur un ruut.
Kom uut en wördt geboren.
Toen hef sich in ut frögste licht
de ni’je Adam op e’richt,
oons allen lange veuruut.

3.
Al wat ten dode was e’doemt,
mag now de oop weer kriegen,
bluumpies en vogels, alles roemt
van Em, kan niet meer zwiegen.
Bracht de Eer skepping trug
dan is ut soepel en niet stug
te bluuien en te wiegen.


12. Veur Oe de glorie
Opwekking 213

 

1.

Veur Oe de glorie, opgestaone Eer!
Veur Oe de victorie, now en altied meer.
Uut een golden regen,
daaln een engel of,
opent ni’je wegen
veurbi’j dood en stof.

Refr.

Veur Oe de glorie, opgestaone Eer!
Veur Oe de victorie, now en altied meer.

 

2.

Ziet Um verskienen, Jezus onze Eer!
IJ brengt al de mensen in sien aarmen weer.
Wees dan volk van d’Ere,
bli’j en vol van moed,
en zeg iedre kere:
Christus is ons goed!
Refr.

 

3.

Sol ik nog vrezen, now ik t’goed besef,
Hij hef mi’j genezen, die mi’j vrede gef?
In sien godluk wezen,
is mien vreugde groot,
niks heb ik te vrezen
in veurspoed en dood.
Refr.

4.
Licht mag dur skienen in de duusternis
ni’je vrede dalen waor gien oop meer is.
Geef oons dan te leven
in ut ni’je licht,
wöl ut woord oons geven
det ier frede sticht.
Refr.

13. In de dood bracht Christus licht
624

1.
In de dood bracht Christus licht.
Alleluja (2x)
Gef ons leem en vargezicht.
Alleluja (2x)
Wörn ver’oogd an ’t olten krús.
Alleluja (2x)
bracht oons in Gods liefde thús.
Alleluja (2x)

2.
Pries now Christus in oons lied.
Alleluja (2x)
die in eerlijk’eid ons dient.
Alleluja (2x)
die aonvaarfden krús en graf.
Alleluja (2x)
dreug veur sondaars skuld en straf.
Alleluja (2x)

3.
Met sien lieden en sien strijd
Alleluja (2x)
hef IJ gnade oons bereidt.
Alleluja (2x)
Now is IJ de eemlen Eer.
Alleluja (2x)
Englen juublen Um tot eer.
Alleluja (2x)

14. Jezus leeft
641

1.
Jezus leeft, en ik met Em.
Dood, waor is oe skrik e’ble-em.
Ik bn fan Um en sien stem,
röp ok mi’j now tot ut le-em,

Sodet ik sien licht anskou’,
det is al woar ik op bouw’.

2.
Jezus leeft, Um is de macht.
Niks kan mien van Jezus skeiden.
IJ sal, as de först dur nacht
mie’j te nao kump, feur mien strijden.
Drieft de vijand mien in ’t nauw,
IJ is ’t waor as ik op bouw’.

3.
Jezus leeft. Now is de dood
mien de toegank tot ut leven.
Troost en kracht in starvensnood,
sal de Levende mien geven.
As ik stille Um vertrouw’,
‘Ie bin’t al waor ik op bouw’’.

15.
Traonen in d’emel
(Melodie: Tears in Heaven, Eric Clapton)

1.
Zoj mien name kenn
as ik oe zie in d’ emel?
Zol’t ok et selde ween
as ik oe zie in d’emel?
Ik mut stark ween
en varder goan
Want ik weet det ik nog niet
thuus bin in d’emel.

2.
Zu’j mien hand vastholdn
as ik oe zie in d’ emel?
Zu’j mien helpen stoan
as ik oe zie in d’emel?
Ik find een weg
door nacht en dag,
Want ik weet det ik nog niet
thuus bin in d’emel.

3.
Tied kan oe trugge brengn,
Tied löt oe kniejen buugn.
Tied break ons ’t at,
löt oe stotteren, en smeken: toe….

4.
Achter ’t deurtien,
doar döt vrede ‘t weurtien.
En ik wete ’t eel seker
tronen dreugt op.

5.
Zoj mien name kenn
as ik oe zie in d’ emel?
Zol’t ok et selde ween
as ik oe zie in d’emel?
Ik mut stark ween
en varder goan
Want ik weet det ik nog niet
thuus bin in d’emel.

16. IJ is op’estoan
(Melodie: Rikkert Zuiderveld, Maria kwam bij het graf;
tekstvariatie op: Anneke Gijsbertsen)

1.
Een vlinder wöt toch nie meer
van rupsween veur det ie vleug
van ’t kötte leven as rups
veurdet ie sien vleugels utsleug.

Een rups kan ’t self niet bedenkn
wat ’t leem nog an em soll schenkn:
ij is op’ estoan, ij is op’ estoan
ij leeft, ij leeft.
ij is op’ estoan, ij is op’ estoan
ij leeft, ij leeft.

2.
Soll ij sich gefangene vuuln
net as ik, in ruumte en tiet
leef in um ok ut verlangn
noar vreugde nao ’t verdriet.  

oh, vlinderkind so ongestoord
eet rustig farder ut woord:
ij is op ‘estoan, ij is op’estoan
ij leeft, ij leeft.
ij is op’estoan, ij is op’estoan
ij leeft, ij leeft.

17. Allergullukigst, wat kan oe gebeuren
Psalm 146: 1
Psalm 146c: 3, 5


1. 
Zing, mien ziel, veur God oe Here, 
zing die oe ut leven weeft. 
Zing, mien ziel, oe God ter ere, 
zing veur Um zolang ai leeft. 
Ziel, ie bin geboren töt
zingen veur de Heer die 't wödt.  

3.

Allergelukkigst, wat kan oe gebeuren,
wie Jakobs God as helper hef.
Wat kan oons schaden, wie giet der verlören
die sien vertroum an Christus gef?
Wie bi’j de Eer te raode giet,
die markt det ij veur liefde stiet.
Alleluja, alleluja.

5.

O, mens, aj pine of onrecht mun lieden,
IJ die oe recht verskaft is hier.
Hongrige, ij wil oe spijze bereiden,
dörstige, sie de eilsrivier.
Binnie geboeid, ij maakt oe fri’j;
God skent genade verlerli’j
Alleluja, alleluja.

18. Licht det oons anstöt in de mörgen
(601)


1.
Licht det oons anstöt in de mörgen
veurtiedig licht waorin wi’j stoan
kald, één veur één, en ongebörgen,
licht overdek mien, laot oe goan.
Det ik niet uutval, det wi’j allen
so swaor en droevig as wi’j bin
niet uut mekaors genaode vallen
en doelloos en onvindbaar bin.

2.
Alles sal swichten en verwei-en
wat deur ut licht niet is e-raakt
Taal sal alleen verwoesting sainen.
en fan oons doel gien daod maakt.
veulstemmig licht, u man te hören.
Solange ’t hart nog slagen gef.
liefste fan mensen, eerstgeboren
licht, leste woord van Um die blef.

3.
Licht, fan mien stad de stedeholder,
anholdend licht det overwint.
Vaderluk licht, steevaste scholder
draag mien, ik bin oe Kiekend kind.
Licht, kind in mien, kiek uut mien ogen
öf ärgens al de wereld daogt
waor minsen leeren met mededogen
en elk sien naam in vrede draagt.

19. Daor galmt een toon
(637)


Daor galmt een toon, doar klinkt een stem
verandert heel Jeruzalem
Een helder licht, een zunne opegoan
De Heer is waorluk opestoan.

De Vader löt Um niet in ’t graf
sien kind det veule vreugde gaf
IJ tilt um uut de kalde grond
hij löp as vuur de wereld rond.

De kolde nacht veurgoed ontdooit
de toekomst kleurt as mörgenrood
O vlam van Pasen onbevlekt,
de Heer is waorluk op-e-wekt.

20. O Heer, gao niet utdagen
(649)


O Heer, gao niet utdagen
Ie weet det Ik vergao
Ik kan dit kruus niet dragen
niet stoan woar Ie gaon
O Heer, blif niet utdagen.

O Heer, heb mededogen
Beproef mien niet te zwaor
Ik wöll oe niet verloochnen
Oe dienen klip en klaor
O Heer heb mededogen.

Pinkstern

21.Pinksterplezier
672

 

1.

Kom, loawwe disse dag

met eilig vuur bezingen

en met verni’jd plezier,

want God dut grote dingen.

Iens gaf de eilge Geest

an veulen grote moed.

bid det IJ fandage oons

verlicht met Pinkstergloed.

 

2.

In ’t lichaam fan de Eer

tot leden uutverkoren,

bin wi’j deur Godes kracht

als kiendes ni’j geboren.

Deel dan Oe gaven uut,

wees met Oe kracht dichtbi’j,

Det ieder op sien plek

vroluk mag ween en vri’j.

22. Pinkstergeest
675

 

1.

Geest van genoade,

weer van ons t’ kwaode.

Laot ons liefhem met grote kracht!

Emelse vrede,

deel oons Oe mede

in een wereld die Oe verwacht.

Wi’j maagn graag singen

fan grote dingen,

as wi’j ontvangen

al oons verlangen,

met Christus op-e-staan. Alleluja!

Eeuwigeidsglorie

in iedre porie

as wi’j erboren

Oe toebe-oren,

die oons is veur-e-gaon. Alleluja!

 

2.

Wat kan oons scha doen,

wat fan Oe scheiden,

liefde die oons ef lief–ehad.

Niks is veur ’t kwoade,

wat w’ ok bereiden,

Ie em oons bi’j de aand evat.

Ie em de sege

veur oons verkregen,

Ie sölln op aarde

de macht aanvaarden

en oonse koning ween. Alleluja!

Ie, oonze Eere,

doen triomferen

die noar Oe eten

en in Oe wetten

det wi’j Gods kiendes bin. Allelua!


23. Leven fan de wind
687

 

1.

Wi’j leven fan de wind

die kump en die wi’j kriegen

en eel dit uus opvult

woar w’aan völn en God priezen

die deurdringt in it at,

in de verbörgen hof,

en utbrek in een psalm

en opsteg veur Gods lof.

 

2.

Wi’j leven fan ut woord,

ut kleed fan God geweven,

det pröt en inhold gef

en kracht baart en ni’j leven.

Dus zeg en zing ’t now voort,

geef uut met gulle aand

dit manna veur ut kind,

ut voedsel veur elk laand.

24. Samenleem
Psalm 133

1.
Kom, zie, hoe goed, hoe liefluk is’t as mensen
van Isrels huus mekaar ut beste wensen,
in vrede bi’j mekare bin.
Ut is as eulie, kosteluk vol zin,
die naor Gods eilig veurskrift is bereid
waormee de priester wurdt e-wijd.

2.
As eulie die Aärons euft besproei-en
en langs sien board en mantel neer kwam vloeien
is un eendrachtig samenween.
It is as Hermons dauw skone en fris,
as dau, die deur ut frögge licht bestraalt,
op Sions bargen nederdaalt.
25. Alles in de wind

1.
Alles in de wind, alles in de wind
Ie bin een koninkskind
Alles in de wind, alles in de wind
Ie bin een koninkskind.
Kom hier, mien kiend.
Ie bin mien sussien, ie bin mien breurtien
Kom hier, mien kiend.
‘d Eer ef oe lief, oe -esien.

2.
O wat een spiet, o wat een spiet
Ik wöl mien kiend niet kwiet.
O wat een spiet, o wat een spiet
Ik wöl mien kiend niet kwiet.
Kom ier, mien kiend.
Ie bin mien breurtien, ie bin mien sussien
Kom hier, mien keind.
Ik bin oe moat, en oe vriend.

26. Een diep verdriet oons an-e-doan
Forest Green (496)

Fri’j noar Ida Gerhardt

1.
Een diep verdriet oons an-e-doan
met leed en bi-itre troann,
kan onverwachts plots over-goan,
een glimlach brek weer deur.
I-ik kwame langs Zalk veurbi’j
op poasmoarn, ’t was net dag,
waor underdiekst een moe-oestuintien lag
met primula’s verfraaid.

2.
Een kintien stund en we-es en wees,
en keek straolend, kordaot,
de maartse regen deut sien wark
gaf gruuikracht an ut soad.
En doar veurbi’j de winterdag
doar stund sien naam-e-skreem.
De kiemkracht van de su-un-en-de-grond
gaf starkars ’t ni’je leem.

27.
De Geest van God die hef een ni’j begin e-weid (686)

1.
De Geest van God die hef
een ni’j begin e-weid.
In wat der gruuit en bluuit
Sien aodem ut-e-seid.
De Geest fan God bezielt
wie kold bin en verbeeld,
bouwt op wat is vernield,
maakt één wat is verdeeld.

2.
Wi’j bin in Um edeupt.
IJ salft oons met Sien vuur.
IJ is een bron van oop
in alle dörst en duur.
Wie wödt vanwaor IJ kump.
Wie is sien licht gewaor,
IJ opent oons de mond,
en maakt ut met oons kloar.

3.
De Geest die leeft as vriend,
versucht en smeekt noar God,
det IJ oons in Sien kiend
dut opstoan uut de dood,
sodet oons leven nooit,
in weer verwe’jt en wind.
Kom, Schepper Geest, maak kloar,
wat aj begunnen bint.

28.Denkie dawwe komen

1.
Denkie det wi’j ok iets komen,
woar de levensbron ontspringt?
Woar an d’altitet grune zoden,
Christus’ karke ’t Hosanna zingt.

Wat een vreugde door te wezen
an de zilvren, zilvren stromen.
Woar an d’altiet groene zoden,
Christus’ karke ’t Hosanna zingt.

2.
Denk ie det de Geest zal weien,
as oons ’t leven muuite kost?
Det Gods Geest zal farder leiden,
noar veiligeit an ut end van de tocht.

Ja, wi’j zullen één keer komen
in ut land, ut land fan oonze dromen.
Woar an d’altiet frisse stromen
Christus’ karke ’t Hosanna zingt.

29.Kom, Skepper Geest, wil met oons goan
670

1.
Kom, Skepper Geest, wil met oons goan,
daal in oons mensenhatte neer.
Wi’j bin as skepselen ontstoan,
herskep oons in genoade, Heer.

2.
Ie bin de Trooster, ie goan mee,
un goddeluk geskenk, gao veur,
un balsem, ie maakt oons tevree,
un bron fan fuur, un open deur.

3.
Ontsteek un licht in oons vestaand
en maak tut liefd’ oons hat bereidt,
geleid met milde vaaste haand
oons zwakke vlees in zekereid.

4.
Weer fan oons ’s vijands list en nijd,
en geef oons vreed’ in plaats fan aat,
sodet wi’j folgen waor Ie leidt,
en mijden wat de zielen skaadt.

5.
Maak oons geleuf krachtig en speuls,
det ut de Vader leert verstoan
en Jezus Christus, Zeune Gods,
o Geest, fan beiden ut-e-goan.

6.
Lof zij de Vader, lof de Heer,
die uut de dood is op-e-stoan,
de Trooster ok zei lof en eer
en eerlijkeid van now of oan.

30.Kom, eilge Geest, kom vogel Gods
680

1.
Kom, eilge Geest, kom vogel Gods,
daal neer waor as Ie wurn verwacht.
Verskien lichtengel in de nacht
fan oonze geest, verward en trots.

2.
Waor Ie niet bin, is ut bestoan,
is alle denken, alle doen
zo leeg en woest, zo dood as toen
Ie, Geest, nog niet waarn ut-e-goan.

3.
Der is gien licht dan woar Ie ’t geem,
oe vleugels breidt, oe vleugels strekt,
gien hartklop, dan woar as Ie ’t wekt,
in dit gemis is ’t goan gien leem.

4.
Eur, eilge Geest, wi’j koomm te hoop.
Kom wees anwezig, det ’t gebeurt.
Spreek oonze taal, sodet wi’j ’t eurt.
Wek oons ut leven, geef oons oop.

5.
O eilge Geest, ie maakt oons bli’j.
Ie immers, eeuwig ondeurgrond,
legt self dit lied oons in de mond,
as teken det Ie geeft um mi’j. 

Zundag

31. Gebed veur zundag
Opwekking 125

1.
Heer, ik bin bi’j Oe,
hör naor mien gebed.
Vergeef mien zonden toe,
en reinig mien art.

2.
Met oe liefde, Eer,
kom mien tegemoet,
now ik mien tot Oe keer,
en maak alles goed.

3.
Zie mien veur Oe stoan,
zundig en eel klein.
O, Jezus, loat mien goan
gesond en weer rein.

4.
Jezus, open deurn,
Ie geem mien weer oop.
Ie leem en Ie verörn
mien bede tot Oe.


32. Lied van ‘t samenkomen
Opwekking 167

1.
Samen umme ‘t woord van Jezus
wölln wi’j singend farder goan,
want de Geest sprek alle talen
en döt ons mekaar verstoan.
Samen bidden, samen suken
naor it plan van onze Eer.
Samen zingen, en getugen,
samen leven tot sien eer.

2.

Eel de wereld möt ut weten
det God niet veraanderd is.
En sien liefde as een lichtstraol
deurdringt in de duusternis.
’t Wark fan God is niet te keren
umdet IJ er over waakt,
en de Geest deurbreekt de grenzen
die deur mensen bin e’maakt.

3.
Pries de Eer, de weg is open
naor de Vader, naor mekaar,
Jezus Christus, Triomfator,
mien Verlösser, Middelaar.
Vader, met ge’even anden
breng ik Oe mien dank en eer.
’t Is oe Geest die mien dut seggen:
Jezus Christus is de Eer!

33.
Makie ons één
(Melodie: Opwekking 194)

Makie ons één
Brengie bi’j mekare
wi’j eren en w’anbidden oe
Makie ons één
brengie bi’j mekare
Wi’j eren en w’anbidden oe.

Wördt oe wil edoan
dan brengie ons saamn
iedre wördt een deel van oe gezin.
Wördt oe wil edoan
dan brengie ons saamn
iedrene wördt een deel fan oe gezin.


34. Samen inut licht
(Melodie: kerkliedje voor nevendienst)


Wi’j goan veur even uut mekaor
en delen now ut licht
det licht vertelt oons iets fan God
Op um bin wi’j e’richt.

2.
Wi’j geem God sien veralen deur
en wie sich open stelt
ervaart miskien een bietien licht
deur wat der wördt verteld.

3.
Straks suken wi’j mekare op
en elk ef d’ eigen wens
ut licht verbindt oons met mekaar
it is veur ellke mens.

35. Geef vrede deur van haand tot haand
1014

1.
Geef vrede deur van haand tot haand,
ie mun die skat bewaren;
beskarm eur as een tere vlam,
behoed eur veur gevaren.

2.
Geef vrede deur van haand tot haand
met liefde, oonze redding;
wees vriendeluk in woord en doad
beweugen um Gods skepping.

3.
Geef vrede deur van haand tot haand
as brood um uut te delen;
kiek ieder mens met waarmte an,
so könn de breuken helen.

4.
De starke, zachte haand wei dank,
die meer dan troost kan geven;
as woorden stokken, sprek de haand
in vriendskap, steun en zegen.

5.
Geef Kristus deur van haand tot haand,
sien liefde skent oons leven.
Geef vrede deur, geef eur een kaans:
een skat u uut te delen.


36. Uniti, unite Insieme
bundel ‘Gloria Deo, CEC 2018; Mimmo D’Elia, no. 4


We koomn bi’j mekare
as zuster en as breur van de gemeente,
verenigd in liefde, in geheur.
Wi’j koomn bi’j mekare
as zusters en as breurs.
We zing veur God de Heer.

Wi’j loomn de Vader,
loomn de Seun,
die röp oons één te ween.
Wi’j loomn de Geest,
die in oons leeft.  

We koomn bi’j mekare
as Twenthe en as Iesselstreek,  
verenigd in liefde, in geheur.
Wi’j koomn bi’j mekare.
We zing veur God de Heer.


37. Verlicht oons
Gezang 423

1. Ach, blief met oe genoade,
Eer Jezus, oons dichtbi’j,
dan lien wi’j niet an ’t kwoade,
en bliem wi’j vroom en vri’j.

2. Verlicht oons met oe stralen,
geef licht in dörp en stad.
Want wi’j wölln niet verdwalen
of struuklen op ut pad. 

3. Vervul ons met oe segen
oons armoe, rieke Eer,
en send op oonse wegen
oe kracht en goedeit neer.

4. Neem oons op in oe hoede,
onoverwönnen held;
beteugel satans woede
en ’s werelds boos geweld. 

38. As alles duuster is 
(Taizé)

As alles duuster is 
ontsteek dan een lichtend vuur 
det noait meer dooft (3 x)
As alles duuster is 
ontsteek dan een lichtend vuur 
det noait meer dooft. 

39. Zundag
(melodie: Komt laten we aanbidden)

1.
De zunnige zundag
zingn wi’j toe vandage
bli’j dawwe bin, vrolukke lach.
Jubel, met oons
op disse mooie zundag.
Kom loawwe samen zingen.
Kom loawwe samen zingen.
Kom loawwe samen zingen.
De eerste dag.

2.
De dag fan de Here,
dag fan Zien ontwaken,
kreg oonze jubel, kreg oonze eer.
Zing met oons mee,
zingt het fan alle daken.
Kom loawwe saam bezingen.
Kom loawwe saam bezingen.
Kom loawwe saam bezingen.
Zien opstanding.

3.
Gods achtste, de rustdag,
zingn wi’j toe vandage,
bli’j dawwe bin, un vrolukke lach.
Geniet met oons
op disse kroon der schepping.
Kom loawwe samen zingen.
Kom loawwe samen zingen.
Kom loawwe samen zingen.
De achtste dag.

40. In de stilte
(melodie: Op de grote stille heide)

1.
Op de grune, stille weiden
fan ut Overiessels laand,
zie’j de boeren druk an ’t meien
met ut stuurwiel in de  haand.
En ze warken dag an dag
in ut licht, de sunne lacht,
hoe warber de boeren,
hoe warber de boeren,
de boeren.

2.
In de goande winkelstroaten
fan een dorp of fan een stad,
zie’j de middenstand utboaten
spullechies veur dit en dat.
En ze gardert, zingt en proat,
tut de zunne undergoat,
hoe druk bin de minsen,
hoe druk bin de minsen,
de minsen.

3.
In de stilte fan de karke
vinn de minsen rust en vree,
höln ze op na drukke warken,
geem zich over aan Gods Geest.
En zie luustert, droomt en denkt,
hoe hun God hun vrede schenkt.
Hoe zalig de rustdag,
hoe zalig de rustdag,
de rustdag. Tegoed

Wark

41. Starke Ulp
Opwekking 370

1.
Een starke Ulp is oonze God,
IJ dut sien liefde stromen.
Al vin wi’j ’t zwoar, al driegt ut lot,
IJ dut sien kracht toekomen.
De moeite drukt ons neer
Ut zuchten döt ons zeer.
IJ elpt ons farder goan
tot wi’j rechtop könn stoan,
wi’j könn dr al fan dromen.

2.
Gien aardse macht wölln wi’j begeern.
wi’j sölln gien duumbreed wieken.
Grooteit sölln wi’j de rug toekeern.
de liefde mag ons blieken.
Frögíe sien name, weet,
det IJ Messias eet.
Gods enig Kiend op aard.
Gef an ons leven vaart.
De zege kump al kieken.

42. Bewonderen
Bewonderen (Ramses Shaffey)

Veur degene in de pauze achter glas,
veur degene met de dichtbeslaogen ramen,
veur degene die dacht det ie alleen was,
mut now weten: we’j bin allemaol samen.

Veur degene met ’t dichtgeslagen boek,
veur degene met de snelvergeten namen,
veur degene met ’t vruchteloze zuken,
mut now weten: we’j bin allemaol samen.

Refr.
Zing, vecht, huil, bid, lach, wark en bewonder (4x)
Niet zonder God.

Veur degene met zien slaopeloze nacht,
veur degene die ’t geluk niet kan beamen,
veur degene die niks dut, alleen maar wacht,
mut now weten: wi’j bin allemaol samen.

Veur degene met sien open gezicht,
veur degene met ’t naakte lichaam,
veur degene in ’t witte licht,
mut now weten: wi’j bin allemaol samen.

Refr.
Niet zonder Um.

43. Testament
Testament (L. Nijgh / B. de Groot)

1.
Nao vele harde jaoren an ut wark
maak ik ut testament op van mien baan.
Niet det’t an geld of goed mien hef ontbreuken,
as slim persöntien hek altied e’deugd.
Maar ik heb ok nog wat aandre idealen,
veur mien God, ie kun der veul an em.
Wie ze ‘em will, die mag ze koomn alen.
veural jonge mensen gef ut zin en stem. 

2.
Veur de kiendes bin mien onvervulde wensen
wel wat kinderluk, tegeliek is ut een skat.
Ik behör-n altied tot die groep van mensen,
bi’j wie ut warrek altied de voorrang hat.
An mien vrienden löt ik ruumte te geleuven
um de Christus te bedienen, zien gezag,
zelf heb ik mienzelf elaas te lang bedreugn,
maar wie ut ies proberen wil, die mag. 

44. In al mien wark
(978)


In al mien wark zal’k Heer niet zwiegen,
in ’t ploeteren met hart en ziel,
de aarde hem w’in bruukleen kriegen
ut laand, ut geld, wat oons toeviel.
Van Oe getugen dag en nacht.
Ie em se eerlijk voort-ebracht.

Ie roept ut jonge leven wakker,
een tun bloeit roond ut open graf.
Daor wapren halmen op de akker
waor sich ut saod verlören gaf.
En veule körrels vörmen saam
Een kostbaar brood in Godes naam.

Ie em de bloemen op de velden
met koninkluke pracht bekleed
De zörgeloze vogels melden
det Ie oe schepping niet vergeet.
’t is alles een geliekenis
van meer dan aards ge’eimenis.

Laot dan mien hart Oe toebeheuren
en loat mien deur de wereld goan
met open ogen, open oren
umme oe tekens te verstoan.
Dan is ut aardse leven goed,
umdet de hemel mien begroet. 

45. Waortoe een ploeg (717)

1.
Waortoe een ploeg, as ’t zoad
niet valt in goede aarde?
O God, maak Ie oe kwaod,
wat hef oons wark veur waarde?
Met onkruut ruig en stark,
vecht iedereen zich muu
en d’opbrengst fan oons wark
valt straks een aander toe.

2.
Seg oons, welk veurdeel hef
een méns van al sien streven?
IJ ét sien brood en blef,
maar, Heer, is det leven?
Wi’j könn toch hier niet ween
en leem fan brood en blut,
in muuite en verdriet
giet so oons leven vut.

3.
Heer, as ’t er dan gien zin
ligt in oons doen en loaten,
leg gie de sin der in,
veraander vreemd in moaten,
sodet wi’j as veurheen,
hier wonen sonder sörg
en grond, waar as wi’j weer
geluk hem as een börg.

4.
Betrek oons eens veur al
op Um die alle dingen
eenmoal ni’j maken sal,
det wi’j in duzelingen
sien wat oons oog niet söt
en oons vereugen seer,
det oonze arbeid niet
vergeefs is in de Heer.

46. We go-an lös
(Move when the Spirit says move, liturgie 21-6-2018, pausbezoek aan WCC)

We go-an lös, as de Ge-est zegt lös,
we go-an lös, as de Ge-est zegt lös,
we go-an lös overal op de weerld.

We goan ant wark, as de Ge-est zegt wark,
we goan ant wark, as de Ge-est zegt wark,
we goan ant werk, overal op de weerld.

We goan ant zingn, as de Ge-est zegt zingn,
we goan ant zingn, as de Ge-est zegt zingn,
we goan ant zingn, overal op de weerld.

We goan-in gebed, as de Ge-est zegt bid,
we goan-in gebed, as de Ge-est zegt bid,
we goan-in gebed, overal op de weerld.

We go-an lös, as de Ge-est zegt lös,
we go-an lös, as de Ge-est zegt lös,
we go-an lös, overal op de weerld.

47. Soms gruuit een licht van vreugde 
(Gezang 448) 

1. 
Soms gruuit een licht van vreugde 
de kristen as ie zingt: 
de Heer is 't die met vleugels 
van liefde um umringt.
Löp alles oons ok tegen, 
IJ sal oons 't goeie doen, 
IJ gef nao donkre regen
een mild en klaor seizoen. 

2. 
IJ die met heerlukheden 
de leliën bekleedt, 
zal ok zien kiendes kleden, 
IJ kent oons lief en leed. 
Gien skepsel wördt vergeten, 
IJ höldt ut al in staand, 
die vogels gef te eten, 
IJ voedt oons uut sien aand. 

3. 
Als zal gien struuk fruit dragen, 
gien proemeboom een vrucht, 
al ligt ut veld te klagen 
onder een lege lucht, 
God döt sien aand toch open, 
zien lof kreg stem in mi'j. 
Det ik op Um mag open, 
ut maakt mien dankbaar bli'j. 

48. Stel det ik een vlinder was
(muziek: Brian M. Howard

1.
Stel det ik een vlinder was, 
dan vleug ik met oe vleugels rond. 
Stel det ik een roodbörst was, 
dan zung ik vroluk op tak en grond. 
Stel det ik een vis was in ’t water, 
dan reurn ik mien vinne sodet ie ’t amper konn zien. 
Maar ik dank Oe Vader veur ‘’t maakn fan mien. 

Refrein:
Want ie gaam mien een hart,
en Ie gaam mien een lach.
Ie gaam mien Jezus.
En Ie maakt mien Oe kiend.
En ik dank Oe, oh Vader, veur ’t maken van mien.

2.
Stel det ik een olifant was,
dan soll ik Oe danken, deur trompetten met mien slurf.
Stel det ik een kangoeroe was,
dan sollk springen met veul liefde en durf.
Stel det ik een inktvis was,
dan soolk Oe danken veur handigheid van mien.
Maar ik dank oe Vader, veur ’t maken van mien.
Refrein.

3. 
Stel det ik een wörm soll ween,
dan dank ik Oe det ik kroepen mocht.
Stel det ik een krokodil soll ween,
dan dank ik Oe, veur ’t zwaain met mien steert,
En as ik een koe sal ween,
dan was ik bli’j met melk veur ’t kalf,
maar ik doen Oe Vader, veur ’t maken van mien.

Refrein.

49. As ik opmark Oe wonders
(melodie: Carl Boberg, 1891)

1.
O Heer, mien God! As ik opmark Oe wonders,
let op ut wark, wat of Oe handen maakt,
zie ik de lucht, heur ik de machtge donders,
maakt ut mien bli’j , mien hatte wurdt eraakt.

Refr.
Dan zingt mien ziel veur Oe, oh God en Heer:
Hoe groot bin Ie. Hoe groot bin Ie.
Dan zingt mien ziel, veur Oe, oh God en Heer:
Hoe groot bin Ie, hoe groot bin Ie.

2.
En as ik over grus- en euiland kuier,
en luuster noar de kieviet en de mus,
of as ik fan de diek noar varten kieke,
en vuul de wind, met geuren in mien neus.
Refr.

3.
En as ik denk an ’t wark fan God sie Seune,
die veur oons sturf, en alles veur oons is,
dan wurr’ik stil en vol ontzag en eerbied
veur God Sien doen en Sien geskiedenis.
Refr.

50. Ie zölln noait eenzaam goan
(origineel: Richard Rodgers, Oscar Hammerstein II voor musical carousel 1945)

As ie goan, deur un störm:
Hold oe heufd rechtop.
En wees niet benauwd veur de nacht.
An ut end van de störm
is een golden lucht
en een zuver geluud klinkt er zacht.

Loop voort deur de wind,
loop voort deur de reegn,
as oe droom verflauwt of stokt:
Loop voort, loop voort
met oop in oe hart.
En ie zölln noait eenzaam goan.
Ie zölln noait eenzaam goan (2 x)

Bli'j

51. Vrede
Opwekking 58

1.
Vrede veur oe, vrede veur oe,
zoas Mien de Vader sönd,
send ik ok oe (2x)

2.
Blief in mien vrede, net as wi’j
Mien woord mut in oe ween,
det maakt oe fri’j (2x)

3.
Ontvang mien Geest, eilige Geest,
IJ sal oe leiden,
wees niet bevreesd (2x)

4.
Vrede veur oe, vrede veur oe,
zoas Mien de Vader sönd,
send ik ok oe (2x)

52. Tienduzend reednen
 
(Muziek Matt Redman)

 1. Ie mun de eere zeegn,
  oo mien ziel,
  Zeg dank zien eilge naam.
  Zing as nooit teveurn
  oo mien ziel,
  Zegen zien eilige naam.

  De zunne kump op, een ni’je dag begint.
  Ut is tiet zien name te zingen.
  Wat dr ok gebeurt, en wat dur veur oons mag liggen
  Laot mien maar zingen, ok as de aomnd inzet.

  Ie mun de eere zeegn….

  Ie bin vol liefde, en zelden bin ie kwaod
  Oe name is groot, en oe art zo goed.
  Veur al oe goedeid zal ik bliem zingen
  Tienduzend keer ef Ie mien moed.

  Ie mun de eere zeegn….

  En as die dag kump det de kracht mien ontvalt
  Ut end dichtbi’j is, de tiet e’koomn
  Dan nog zingt mien ziel veur oe een lo-oflied
  Tienduzend jaor en daornoa altiet deur.

  Ie mun de eere zeegn….

  Jezus, Ik zinge oe eilige name
  Eer, ik zinge oe eilige naam.

  Zing as nooit teveurn
  o mien ziel
  Ik zinge oe eilige naam.
  Jezus, Ik zinge oe eilige naam.
  I zinge oe eilige naam.  53. Klokkenspel

  Melodie: Luden de klokken van Limburg

 

As t euifeest wurdt in Asselt
Dan klinkt  der zacht muziek.
Muziek veur grös en bieten
weerkaatst dr fan de diek.


Luden de klokken
Fan Asselt in t rond
Luden de klokken
Een starrek geluud
Laot oons ies heuren
Wat stiet te gebeuren
Luden de klokken
fan Asselt in t rond

Bim bam bim bam
Klokken getugen it al.
Bim bam bim bam
God gef ut voer in de stal.

As t euifeest wurdt in asselt
Dan klinkt biij de rivier
Een liet veur ’t eui en wörtels
t kump fan de klokken hier.

Luden de klokken
Etc.

54. De skadoew van God
91a

1. Wie in de skadoew Gods mag wonen
hoeft niet te vrezen veur de dood.
Zuuk ie bi’j Um een onderkomen
dan wurdt sien vrede oe tot brood.
God legt sien vleugels fan genoade
beskarmend um oe een’ as friend
en IJ bevri’jd oe van ut kwoade
sodet ie sien geluk sult sien.

2. Engeln sendt IJ alle dagen
um oe tot vaste gids te ween.
Sie söllen oe op andn dragen
deur een woestijn fan pin’en oop
Gien bange nacht sal oe doen beven,
gien siekte waor een mens fan brek
lengde fan joaren sal God geven
Rust an de oefer van un beek.

3. Gien duuster sal oe overvallen.
der is een licht det eeuwig braandt.
Dusenden doden könn der vallen,
ie bliem beskreem in God sien aand.
God is een skild veur sien getrouwen
die leem fan ut geleuf alleen
IJ sal een ni’je emel bouwen
fan liefde umme tranen één.

55.Een ni’j begin
354

1.

Ut leven kreg een ni-j begin

Ut ef nog gien erinnering.

Tbegint opni-j met nee en jao.

Met wonder en met rechtop stoan.


Refrein:

O Iesselmuun ie bliem bestoan

Veur God as mense goan.

 


 1. De treurwilg wördt een levensboom

De nachtmerrie een fijne droom.

Gods aodem ef oe aneraakt

En oe tot bondgenoot e maakt

Refrein

 


 1. So kump oons leven an ut licht

So kreg ut sin, so kreg ut sicht.

Ij is bij oe woar aj ok bin

Umdet ij oe zo lief bemint.

Refrein


56. Alle eer en alle glorie

305 

1.
Alle eer en alle glorie
geldt oe luusterrieke doan.
Viert de vrede die IJ eden
uutroept over oons bestoan.
Angeschicht
vol fan licht,
laot oons met ontferming goan.

2.
Alle eer en alle glorie
geldt de Seune’, Jezus Moat,
As genade die oons toekump
is IJ oonse toeverloat.
Licht uut licht,
fargesicht,
steek oons met oe stralen an!

3.
Alle eer en alle glorie
geldt de Geest die leven voedt,
die de eenheid in oons oademt,
vlam geef oons de kracht en moed.
Bron van licht,
helder zicht,
maak de tongen lös veurgoed.

57. Now blief ik bi’j oe veur altiet
(Psalm 73: 9, 10)

1.
Now blief ik bi’j Oe veur altiet,
God die mien troost, die bi’j mien stiet,
mien twiefel stilt en mien verlangen,
die mien in liefde äldt umfangen.
Ie neem mien bi’j de rechteraand,
Ie bin getrouw, oe raod äldt staand,
oe wieseit is ut die mien leidt
en eenkeer kroont met eerlijkeid.

2.
Wie eb ik in de emel, Eer,
behalve oe, mien troost en eer?
Hoe loop ik hier op aard verleuren.
Allenig oe wöl ik be’euren.
Al sal mien vlias en at’ fergoan,
toch zal ik, God, veur oe bestoan.
Wie ik mien leven toevertrouw,
Ie bin de rots waarop ik bouw.

58. Genade, allerbassend groot
(Opw 428, Amazing Grace)

1.
Genoade, allebassend groot.
kwam op mien levenspad
gaf pais en vree veurbi’j de dood
zo’n rust ha’k eer’ niet had.

2.
Genoade die mien hef eleerd
te vrezen veur ut kwoad.
Maar ok, as ik mien tot God keer -
det gef mien zicht en road.

3.
Want Jezus dreug mien zondenlast
en traonen an ut kruus.
Ij öldt mien deur genaode vast
en brengt mien veilig thuus.

4.
As ik doar in sien eerlijkeid
mag staolen as Sien kind
dan pries ik Um in eeuwigeid
waor ik genoade vind.
dan pries ik Um in eeuwigeid
waor ik genoade vind.

59. Lof veur de Hear
868


2.
Lof veur de Hear, IJ umringt met sien liefde oe leven;
ef oe in ’t licht as op adelaarsvleugels verheven.
IJ die oe neugt,
woardeur oe hat sich verheugt,
IJ bracht sien woord weer tut leven. 

5.
Lof veur de Hear, met de prachtigste naam aller namen.
christenen loof Um met Abrahams naogeslacht samen.
Hat, wees gerust,
IJ is oe licht en oe lust.
Alles met oasem zing: Amen.60. Soms groet een licht van vreugde
910

1.
Soms groet een licht van vreugde
de kristen as-ie singt:
de Heer is’t die met vleugels
van liefde um umringt.
Löp alles oons ok tegen,
IJ sal oons ’t goeie doen,
IJ gef nao donkre regen
een mild en kloar seizoen.

2.
Goddank, wi’j overdenken
’t ge-eim van oonze Eer,
ut eil det IJ wöl schenken,
Det ni’j is altiet weer.
Bevri’jd van oonze zörgen
begroeten wi’j de dag
en vrezen niet veur mörgen,
Wat ij ok brengen mag.

3.
IJ die ut laand de steden
met leliën bekleedt,
zal ok sien kienders kleden,
IJ kent oons lief en leed.
Gien skepsel wördt vergeten,
IJ höldt ut al in staand,
de vogels gef IJ ’t eten,
IJ voert se uut sien haand.

4.
Al kuj gien koe meer melken,
gef ’t akkerlaand gien vrucht,
al möt de oogst verwelken
onder un keupren lucht,
God dut sien aand weer open,
sien lof kreg stem in mi’j.
Daor ik op Um mag open,
bin ik uteindluk bli'j. 

Te kwaod

61. Groot is Oe trouw
Opwekking 123

1.
Groot is oe trouw, o Heer,
mien God en Vader.
Der is gien skaduw van omkeer of seer.
Bin ik ontrouw, Ie blieft altiet deselde
die aj steeds waarn,
det bewies Ie steeds weer.
Refr.
Groot is oe trouw, o Heer,
groot is oe trouw, o Heer,
iedere mörgen an mi’j
weer betoond.
al wat ik nödig had,
hebbie e’geven,
groot is oe trouw, o Heer,
an mi’j betoond.

2.
Ie gaam ons vrede,
vergeving van sonden,
en oe nabi’jheid, die starkt en die leidt:
kracht veur vandage,
bli’je hoop veur de toekomst.
Ie geef it leven tot in eeuwigeid.
Refr.

62. In de nood
JdH 7

1.
In de nood ma’j weten,
as’t donker siet;
Wil dan niet vergeten
God ferget oe niet.
Vrees toch gien nood.
God sien trouw