Raven

In mijn periode dat ik werkte voor de Raad van Kerken in Nederland schreef ik het boek 'Raven'. Dat boek beoogt enkele thema's aan de orde te stellen ten behoeve van de gezamenlijke bezinning van de kerken. Er zijn zeven hoofdstukken: 

1. Raven hoofdstuk 1 - Het vergeten testament
2. Raven hoofdstuk 2 - Gestalten
3. Raven hoofdstuk 3 - Drie-eenheid
4. Raven hoofdstuk 4 - Secularisatie
5. Raven hoofdstuk 5 - Pelgrimage
6. Raven hoofdstuk 6 - Beeldvorming
7.Raven hoofdstuk 7 - Zegening van God