E-flits – januari 2019 - 

Gratis e-flits uit de classis Overijssel-Flevoland met informatie over de regio. 

We wensen u heil en zegen toe voor 2019. 
________________________________________________________________________

Zichtbaar
Wie op internet ‘kerkbalans 2019’ invult op google kan zelf zien welke plaatsen in Overijssel-Flevoland het meest zichtbaar de campagne van kerkbalans promoten. Op 19 januari gaat de geldwerving van start, die in belangrijke mate basis is voor de financiering van het plaatselijke kerkenwerk. Het motto in 2019 luidt: 'Geef voor je kerk’. Klik hier

Spit 
Ds. Henk Spit is gekozen als voorzitter van het classicale college van visitatoren. De functie omvat 25 procent van zijn werk. Hij gaat het werk stroomlijnen van bemoediging en mediation. Voor de overige 75 procent blijft hij verbonden aan de gemeente Diepenveen. Klik hier

Vernieuwing 
René de Reuver, scriba van de landelijke synode, stuurde bericht naar de classis Overijssel/Flevoland om te attenderen op het belang van de inspraakronde over ‘Mozaïek van kerkplekken’. Op vijf plaatsen kan ieder die dat wil meepraten over de structuur van de kerk in de toekomst. Je kan onder meer terecht in Drachten (10 januari), Apeldoorn (7 februari) en Amsterdam Zuidoost (22 januari). 

Vloggen 
Er kunnen best nog wel wat meer mensen vanuit een kerkelijke achtergrond gaan vloggen. Ds. Wim van der Wel uit Hardenberg past de techniek van filmpjes maken ter ondersteuning van het kerkelijke werk toe. De reacties zijn stimulerend. Klik hier

Liturgie in de synagoge
De emeritus-predikant ds. Bart Gijsbertsen uit Kampen presenteert een nieuw boek ‘Luisteren bij maanlicht’ over het kerkelijk jaar met een oor bij de synagoge. De bijeenkomst vindt plaats op zaterdagochtend 26 januari vanaf 10.00 uur in de lutherse kerk in Kampen. Klik hier

Adressen 
Waar de adressen van scribae en predikanten veranderen, worden kerkenraden gevraagd de gegevens zelf door te geven aan het leden registratiesysteem van de kerk. Er is geen actueel jaarboekje van de protestantse kerk en deze registratie is daarom nog meer dan in het verleden van vitaal belang om bereikbaar te zijn als gemeente. Klik hier. 

Liedboek
De classis Overijssel-Flevoland heeft een instemmende reactie naar de landelijke synode gestuurd over het liedboek ‘Zingen en bidden in huis en kerk’, dat in 2013 in de kerken is verschenen. Men ziet het als ‘een kerkboek’ en stelt vast dat er diverse andere bundels zijn die in de gemeenten worden gebruikt, zoals Hemelhoog, Weerklank en Zangen van zoeken en zien. 

Week van gebed
Klaas van der Kamp schreef op verzoek van de Raad van Kerken een meditatie voor de week van gebed om eenheid onder de christenen, waar ook diverse gemeenten in Overijssel en Flevoland aandacht aan geven. Klik hier. De week wordt gehouden van 20 tot en met 27 januari. 
___________________________________________________________________________

De e-flits verschijnt maandelijks. Dit is jaargang 1, nr. 5 (januari 2019). 
Volg ons op twitter 
‘classispredikan1’ voor dagelijkse berichten.
Check regelmatig de website 
www.klaasvanderkamp.nl voor achtergronden. 

Wilt u deze e-mails niet meer ontvangen? U kunt zich uitschrijven via 
k.vanderkamp@pkn.nl. Wilt u een ander mailadres toevoegen voor een gratis e-flits, dan kunt u zich op hetzelfde adres aanmelden.