We zitten in kleine ijstijd

‘We zitten in een kleine ijstijd’. Die kop heeft RTV-Oost meegegeven aan een artikel waarin een gesprek wordt aangekondigd, zondag 25 oktober in de rubriek Hoogtij. Ina Brouwer interviewde de classispredikant en heeft voorafgaand aan de integrale radio-uitzending een nieuwsartikel op de website geplaatst. We geven haar tekst hieronder integraal door.

Ook de kerken hebben veel last van de tweede coronagolf. "Het is behoorlijk dramatisch," zegt Klaas van der Kamp, classispredikant van de PKN voor Overijssel en Flevoland. Hij vergelijkt de huidige situatie met een kleine ijstijd. "Nee, dat is geen doemdenken".

"Als je een winter hebt, dan weet je wanneer die voorbij gaat en dat het weer lente wordt. Nu hebben we te maken met een cultuurverandering en daar moeten ook de kerken op inspelen".

Hiv-crisis


Volgens Van der Kamp versterkt de coronacrisis de ontkerkelijking. "Met corona komt de secularisatie versneld op ons af en moeten kerken keuzes maken." Hij trekt een vergelijking met de hiv-crisis: "Van het ene op het ander jaar kwam er een verandering in de seksuele moraal, het werd nooit meer zo vrij als voor de hiv-crisis. Nu staat de sociale moraal ter discussie. Geleerden praten nu al over Covid 20 en Covid 21. Er worden nu eisen aan ons gesteld waar we ons dertig jaar geleden niet van bewust waren".

Elementen van het nieuwe normaal zijn blijvend, meent Van der Kamp. Nu mensen elkaar ook niet meer in kleine groepen kunnen ontmoeten, plaatst dat kerkgemeenschappen voor uitdagingen. Hij noemt de coronacrisis een kantelmoment in de geschiedenis.

Kerk kan verbindende factor zijn


Kerken moeten daarom juist nu nadenken hoe ze verder willen gaan. Door zichtbaar te zijn in de gemeenschap kunnen ze tegemoetkomen aan het verlangen tot verbinding en gemeenschapszin. "De kerk kan een verbindende factor zijn en bezieling geven".

#Nietalleen


Onder de hashtag #nietalleen bieden ruim veertig christelijke organisaties en kerken hulp aan in de tweede coronagolf. De kerken stellen opnieuw vrijwilligers en hun gebouwen beschikbaar, zoals ze dat ook in de eerste coronagolf deden. In die periode waren er iets van zestienhonderd lokale initiatieven vanuit de kerken om mensen voort te helpen.

Daarbij kun je denken aan hulp bij boodschappen doen of het beschikbaar stellen van kerkgebouwen voor onderwijsinstellingen of bedrijven. In een brief aan het kabinet bieden de kerken opnieuw nadrukkelijk hun steun aan.

In Hoogtij van 25 oktober een interview met Klaas van der Kamp.

Foto van RTV-Oost