Beelden uit Emmeloord en Steenwijk

De regionale omroepen RTV-Oost en Omroep Flevoland zonden zondag 7 juni kerkdiensten uit vanuit de protestantse Nieuw Jeruzalemkerk in Emmeloord en vanuit de rooms-katholieke Sint-Clemenskerk in Steenwijk. Het ging over Nicodemus. En in beide kerken kwam de situatie van 'Black lives matter' aan de orde. In Steenwijk kwam de oecumene naar voren in het woord en door de aanwezigheid van twee voorgangers van verschillende kerken: pastoor Theo van der Sman en ds. Bob Haanstra. In Emmeloord kreeg de kerkdienst een bredere uitstraling, doordat verschillende dorpen samenwerkten in de dienst. De deelname werd gesymboliseerd in de stenen die zichtbaar waren voor de zanggroep. Daar stonden de namen van Bant, Rutten, Creil, Espel, Nagele en Emmeloord. 

Een deel van de zanggroep in Emmeloord

Zanger in de kerk van Steenwijk; Tonny La Faille en Bert Katers verzorgden de zang, Carla Tellenkamp begeleidde op orgel

Voorganger ds. Hedy Cappon ontsteekt het licht in Emmeloord

Lector Liesbeth Veenman-Helmich verzorgt een lezing in Steenwijk

De lector in Emmeloord leest Exodus 34 vanaf vers 4