E-flits - juni 2020 -
 
E-flits uit de classis Overijssel-Flevoland met informatie over kerk en regio. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Webinar
Er zijn al vijftig aanmeldingen voor het webinar ‘Pastor tijdens en na de coronacrisis’ van 8 juni 15.00 uur. Predikanten en kerkelijke werkers kunnen zich nog opgeven tot 1 juni. Voor meer informatie: klik hier. 


Pinksterdiensten
RTV-Oost sluit de reeks van coronadiensten af met een pinksterdienst op 1 juni 10.00 uur vanuit de doopsgezinde kerk van Giethoorn. Omroep-Flevoland gaat door tot 1 juli. De dienst met Pinksteren van Omroep Flevoland komt uit de rooms-katholieke kerk van Almere-Stad. De protestantse classis Overijssel-Flevoland zorgt steeds voor de coördinatie van de diensten.

Startzondag
Vanwege de coronacrisis is het verstandig de startzondag om te zetten in een startcampagne; en nu al een planning te maken. Wie zich wil laten inspireren in het aanbod van activiteiten en in de aanpak kan hier ideeën opdoen. 

Classicale vergadering
De ongeveer dertig leden van de classis Overijssel-Flevoland komen digitaal bijeen op dinsdag 2 juni. Op de agenda staan onder meer: de coronacrisis, en een aanscherping van het eigen beleidsplan. Er is een voorstel om expliciet uit te spreken dat het doel van samensprekingen van kerkenraden niet primair vereniging is, maar samenwerking met behoud van eigen identiteit. Klik hier.

Synode  
De generale synode komt op 19 juni bijeen vanuit vier locaties. De classis heeft voorafgaand aan het overleg een vooroverleg met de vijf afgevaardigden naar de generale synode. Dat laatste is nieuw. Het is bedoeld om de gevoeligheden in de classis (bijvoorbeeld rond de voorgestelde beperking van mogelijkheden om emeriti in de kerk in te zetten) aan de afgevaardigden te laten weten.

Ontsluiting
De landelijke kerk heeft een protocol gemaakt voor een herstart van de openbare kerkdiensten. Plaatselijke gemeenten moeten daarvoor een gebruiksplan opstellen. Op de website zijn bij de updates voorbeelden te vinden van gereformeerd Wierden (klik hier) en een sjabloon van de Christelijke Gereformeerde Kerken (klik hier). 

Moslims
Daniëlle Leder, projectleider van Kerk in Actie, houdt een inventarisatie langs de verschillende classes om in beeld te brengen wat er aan contacten bestaat met moslims. Ze komt in juni digitaal langs in Overijssel-Flevoland. Gemeenten die initiatieven willen doorgeven kunnen ze melden aan de classispredikant. Voor eventuele wensen om zelf tot meer ontmoeting te komen kan men gebruik maken van de stichting Geloven in Samenleven, klik hier.

Theologische vorming
De inschrijving voor de trainingen ‘Theologische vorming voor gemeenteleden en geïnteresseerden’ is in volle gang. Ongetwijfeld zijn er in iedere gemeente mensen te vinden die meer kennis willen vergaren over bijbel, theologie en kerk. De cursus wordt gehouden in zeventien plaatsen, waarvan er drie in de classis Overijssel-Flevoland: Hengelo, Kampen en Rijssen.

PTHU  
De Protestantse Theologische Universiteit kan nog wel wat studenten gebruiken. Daarom het verzoek om jonge mensen in de eigen gemeente die hun vwo-diploma hebben gehaald en mogelijk theologie een boeiende opleiding vinden te wijzen op de mogelijkheid een studie te kiezen die verdieping aanreikt.

Onlinedienst
Eric van den Berg heeft een e-book samengesteld van ongeveer honderd pagina’s over online-kerkdiensten. Hij geeft allerlei zinvolle tips en plaatste ook teksten die in de classis Overijssel-Flevoland online te vinden waren. Voor zijn gratis boek: klik hier. Voor verdere reflectie: klik hier.


----------------------------------------------------------------------------------------------

De e-flits verschijnt maandelijks. Dit is jaargang 2, nr. 10 (junil 2020).
Wilt u deze mails niet ontvangen? U kunt zich uitschrijven via k.vanderkamp@protestantsekerk.nl
Wilt u een mailadres toevoegen voor een gratis e-flits, dan kunt u zich op hetzelfde adres aanmelden.