Tien dagen van gebed

De hervormde gemeente te Holten besteedt tussen hemelvaart en pinksteren speciale aandacht aan het gebed. Ds. Mark en Meinske van Sandijk bieden in een nieuwsbrief gebedspunten aan aansluitend bij de tien dagen tussen het moment dat Jezus naar de hemel voer en het moment dat de heilige Geest werd uitgestort.

In de dagen tussen de Hemelvaart van Jezus en de uitstorting van de heilige Geest wijdden de leerlingen zich eensgezind en vurig aan het gebed, zegt het bijbelboek Handelingen. Daarop voortbordurend schrijven de predikanten: ‘Wie bidt, met de leerlingen van toen in gedachten, mee in 2021?’

 

In de gezamenlijke nieuwsbrief, die het weekend voor Hemelvaart wordt verstuurd, vindt men een link naar een document met voor elke dag tussen Hemelvaart en Pinksteren een aantal gebedspunten. ‘Zo kunnen we samen deze tien dagen eensgezind bidden in een vurig gebed van enkele minuten of meer dan een uur. Alles is goed!’

 

De hoop is, dat ieder het gebed mag ervaren ‘als een tweestemmig lied waarin God en de mens elkaar raken’ (Guillaume van der Graft).