Juni 2022

E-flits uit de classis Overijssel-Flevoland met informatie over kerk en regio
------------------------------------------------------------------------------------------

Feest van de Geest
Het Pinksterfeest krijgt op tientallen plaatsen een creatieve invulling met het ‘Feest van de Geest’. Kunstenaars exposeren werk in het kader van het thema ‘Vuur en vlam’. In de classis doen de protestantse gemeenten mee van Giethoorn, IJhorst-De Wijk en Steenwijk. Klik hier

KwaZulu
Kerkinactie houdt met Pinksteren een speciale collecte voor Zuid-Afrika, het land waarmee de classis Overijssel-Flevoland in het bijzonder is verbonden. De collecte is bestemd voor boeren in KwaZulu-Natal, die in armoede leven. Het geld gaat naar een programma van samen Bijbel lezen en van landbouweducatie.

Kerkgebouwen
De Vereniging van Kerkrentmeesterlijk Beheer biedt het boek ’91 jaar Provinciale Afdeling Overijssel-Flevoland’ ook digitaal aan, klik hier. De folio-versie wordt vrijdag 3 juni vanaf 14.30 uur in de Bovenkerk in Kampen gepresenteerd; wie wil kan er bij zijn en ook de presentaties bijwonen met dr. Jan Dirk Wassenaar en ds. Klaas van der Kamp. Klik hier.

Koster  
De koster geeft gezicht aan de kerk. Soms zijn er kosters (zoals deze maand in Wierden) die een langdurige verbintenis met de gemeente mogen gedenken. Reden om aandacht te geven aan de dorpelwachter in de maandelijkse column van RTV-Oost op de radio in het programma Ziezozondag (tweede zondag van de maand).

Roemeense gasten
Een groep van Roemeense pastores komt van 16 tot 23 juni naar Nederland om collegae te ontmoeten. Op de agenda staan de ervaringen in de coronatijd en de doorzettende digitalisering. De bijdragen worden gebundeld en de inbreng van de classispredikant zal ook op de website komen.

Gaststudenten
Hoe leuk kan het zijn om de gewone gang van zaken bij een kerkdienst of een andere samenkomst een impuls te geven door enkele jonge gasten te ontvangen, bijvoorbeeld uit Zuid-Afrika waarmee de classis Overijssel-Flevoland is verbonden. De universiteit van de kerk biedt daarvoor de gelegenheid. Klik hier.

Classis
De classicale vergadering komt 7 juni bijeen. Voor het eerst wordt de bijeenkomst voorafgegaan door een maaltijd om de onderlinge verbondenheid uit te bouwen. Op de agenda staat onder meer de situatie in een kleine gemeente en de verkiezing van een nieuwe preses.

Hagenpreek
In het kader van zevenhonderd jaar stadsrechten houden kerken van Wilsum op tweede pinksterdag vanaf half tien een hagenpreek. In 1321 werden de zogenaamde Willekeuren van Wilsum vastgesteld, waarin de stadsrechten naar voren komen. Klik hier.

‘Aan Tafel!’
De landelijke kerk heeft ‘Aan tafel!’ als thema voor het seizoen 2022-2023 aangereikt. Veel pastores en werkgroepen oriënteren zich in de zomermaanden op een nieuwe periode en kunnen er wellicht elementen van inpassen. Klik hier.

Personalia
* Ds. Hans Baart van de gereformeerde kerk te Ommen gaat vanaf half september werken als geestelijk verzorger bij Isala in Zwolle.
* Ds. Wil Kaljouw uit Nijverdal is beroepen in de protestantse gemeente te Zaamslag. 
* Ds. Wim de Jong uit Goor is beroepen door de protestantse gemeente (Lebuïnuskerk) in Deventer.
* Ds. Hendri Pap heeft afscheid genomen van de hervormde gemeente Vollenhove / St. Jansklooster. Hij is met emeritaat gegaan.  
* Margré Ballast uit Daarlerveen is aangesteld als kerkelijk werker (ouderenpastoraat) in de protestantse gemeente Wierden de Kapel. 
* Ds. Rob Kranen uit Vriezenveen (hervormd) is beroepen door de hervormde gemeente Hierden (Het Visnet). 

------------------------------------------------------------------------------------------
De e-flits verschijnt maandelijks en is gratis. Dit is jaargang 4, nr. 10 (juni 2022). U kunt zich inschrijven en uitschrijven via k.vanderkamp@protestantsekerk.nl