Derde pastores vrouw

‘Ik ben op zoek naar cijfers over het aantal werkzame dominees/pastors in Overijssel. De cijfers gebruik ik als achtergrondinformatie voor mijn boek over bijzondere beroepen in Overijssel. Ik heb twee pastors geïnterviewd. De cijfers die ik nodig heb: het totaal aantal werkzame pastors/dominees in Overijssel en wat is daarvan het aantal werkzame vrouwelijke pastors?’.

Die vraag kwam via de afdeling voorlichting van de landelijke kerk terug bij de classispredikant. Het was aanleiding om de statistiek te updaten per 1 mei 2020. We geven hier een paar conclusies weer.

Het antwoord dat de mailschrijfster krijgt luidt: 33 procent van de pastores is vrouw en dus 67 procent is man. Dat geldt zowel voor het gemiddelde in Overijssel als voor het gemiddelde in Flevoland. Voor Overijssel-Flevoland gaat het in totaal om 242 personen. Trek je Flevoland er van af, dan kom je voor Overijssel op 202 personen.

Eenmaal de smaak van de statistiek te pakken, hebben we nog een paar doorrekeningen gemaakt. Hoe zit het met de verdeling tussen dominees en kerkelijk werkers? Dan blijkt dat 58 procent van de kerkelijke werkers vrouw is.

Verdeeld over de ringen ziet het plaatje er als volgt uit:
1. Hardenberg: 47 procent vrouw (15 personen totaal)
2. Deventer: 45 procent vrouw (22 personen totaal)
3. Enschede: 44 procent vrouw (27 personen totaal)
4. Zwolle: 37 procent vrouw (46 personen totaal)
5. Flevoland: 33 procent vrouw (40 personen totaal)
6. Almelo: 29 procent vrouw (35 personen totaal)
7. Ommen: 18 procent vrouw (22 personen totaal)
8. Kampen: 17 procent vrouw (35 personen totaal)

Kijk je naar de bestuurlijke posten, dan blijkt dat op dit moment 11 procent van de classicale afgevaardigden vrouw is. In het breed-moderamen is geen enkele vrouw. Bij de kernadviseurs van het breed-moderamen is geen enkele vrouw. En bij de afgevaardigden naar de synode is geen enkele vrouw.

Foto: ds. Martje Veenstra - Oving uit Wijhe is één van de vrouwelijke afgevaardigden naar de classicale vergadering