Kerken te gast bij Omroep Flevoland

De kerken van Flevoland ontmoeten elkaar op vrijdag 7 oktober 2022 van 14.00 uur tot 16.30 uur bij Omroep Flevoland, Larserpoortweg 40 in Lelystad. Op de agenda staan actuele thema’s zoals de situatie in de landbouw en de opvang van vluchtelingen. De kerken informeren elkaar en kijken of ze elkaar kunnen versterken.

Bijzonder is de plaats van samenkomst. Waar men vorig jaar bij elkaar kwam in het provinciehuis hebben de kerken nu als plaats van samenkomst gekozen voor Omroep Flevoland. Een verdere kennismaking met de omroep is één van de onderdelen in het programma.

Mensen die willen meedoen, kunnen zich opgeven via  k.vanderkamp@protestantsekerk.nl

De agenda ziet er als volgt uit:

Agenda Kring van Kerken Flevoland, Flevoland  vrijdag 7-10-2022, 14.00 – 16.30 uur

14.00 uur: Opening
14.15 uur: Rondleiding Omroep Flevoland
14.45 uur: Gesprek ‘kerk en media’
15.00 uur: Ronde langs kerken
15.30 uur: Evaluatie kerk en Floriade
15.45 uur: Kerk en actuele thema’s
a. Opvang Oekraïners / vluchtelingen
b. Armoede
c. Positie boeren
16.15 uur: Wat verder ter tafel komt
16.25 uur: Afsluiting
16.30 uur: Einde


Toelichting op de agenda

Bij agendapunt Rondleiding Omroep Flevoland
Het is bijzonder dat Omroep Flevoland bereid is de deuren van het bedrijf voor ons te openen en ons een inkijkje te geven achter de schermen. Elise Keuter, werkzaam bij Omroep Flevoland, geeft tekst en uitleg. Aansluitend gaan we onderling in gesprek over de relatie kerk en omroep. Als lid van de Mediaraad bij Omroep Flevoland zal Klaas van der Kamp ingaan op eventuele vragen.  

Bij agendapunt ‘Ronde langs kerken’
We maken een rondje langs alle aanwezigen en vragen je iets te vertellen over de ontwikkelingen in je kerk het afgelopen jaar en de verwachtingen voor komend jaar.

Bij agendapunt ‘Evaluatie kerk en Floriade’
We kijken terug op de ervaringen met de Floriade.

Bij agendapunt ‘Kerk en actuele thema’s’
Er zijn diverse onderwerpen die bespreking vragen.
a. In de achterliggende periode is de oorlog in Oekraïne in alle hevigheid losgebroken. Op diverse plaatsen houden kerken zich actief bezig met de opvang van vluchtelingen. Hoe gaat ons dat af? Welke vragen en uitdagingen zijn er?
b. Door de enorme inflatie en de stijging van energiekosten komen steeds meer mensen in de problemen. Zijn onze kerken voorbereid op extra vragen?
c. Het landbouwbeleid van de overheid heeft een enorme impact op de boeren. Het raakt Flevoland als provincie die zich juist op landbouwgebied profileert.

Bij agendapunt ‘Wat verder ter tafel komt’
Kunnen we de intentie uitspreken dat we opnieuw bij elkaar komen op Deo Volente vrijdag 13 oktober 2023? Is er een locatie die zich daar bij uitstek voor leent?