E-flits – december 2019 -
Gratis e-flits uit de classis Overijssel-Flevoland met informatie over de regio
We wensen lezers van de e-flits gezegende kerstdagen en een voorspoedig 2020. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Armoede
Kerken in Flevoland en Overijssel delen veel kerstpakketten uit. Meer dan het landelijk gemiddelde. Dat blijkt uit een analyse van de cijfers van het armoedeonderzoek 2019 dat het knooppunt Kerken en Armoede heeft gepresenteerd. Er zijn in deze regio ook veel kerken die meedoen met een voedselbank.  

Migrantenkerken
De regio Overijssel-Flevoland registreerde inmiddels 52 migrantenkerken. Ongeveer de helft van het werkelijke aantal. Plaatsen als Almere, Zwolle en Hengelo hebben respectievelijk 10, 9 en 5 geregistreerde gemeenten. De stichting Sofak zet zich in om het contact tussen deze gemeenten en oorspronkelijke kerken te bevorderen. Soms kan je een gebouw delen. De cijfers komen van de nieuwe website www.migrantenkerken.nl.

Kerstnachtdienst
De oecumenische kerstnachtdienst in de streektaal die RTV-Oost uitzendt met de kerstdagen wordt zaterdag 21 december opgenomen in de rooms-katholieke kerk van Lettele. Aanvang 19.30 uur. Het thema is: Kiek um es.

Hans van Ark
Bij velen is hij bekend als de dominee van de missionaire ronde. Anderen weten dat hij plaatsvervangend directeur is van de dienstenorganisatie. Ds. Hans van Ark uit Wapenveld. Hij stopt met zijn landelijke werk per 31 december. Hij wordt opgevolgd door Marjolein Willemsen, die eerder werkte als bestuurder in het onderwijs.

Categoriaal
Al een handvol pastores uit ziekenhuizen en verzorgingstehuizen heeft zich opgegeven voor de classicale ontmoeting op donderdag 23 januari vanaf 15.00 uur in ZorgAccent in Hellendoorn. Rachèl Koopman, coördinator van het categoriaal pastoraat van de PKN, zal er ook zijn. Mogelijk hebben sommigen geen uitnodiging gehad, daarom het verzoek pastores op deze bijeenkomst te wijzen. Klik hier.

Interreligieuze ambassadeurs
Gé Speelman en Welmoet Boender zijn twee van de ambassadeurs die door plaatselijke gemeenten kunnen worden uitgenodigd als ze interesse hebben bij contacten met andere religies, zoals de moslims. De ambassadeurs zijn gepresenteerd op de bijeenkomst van het Geloven in Samenleven (GiS) in Zwolle. Klik hier.

Vespers
De adventstijd, de kerstdagen en de jaarwisseling staan vol van vieringen. Sommige gemeenten gebruiken daarvoor de getijden. De gemeente Dronten heeft er een boek voor gemaakt die het hele jaar ingezet kan worden. Klik hier.

Studieplannen
De commissie permanente educatie heeft elf nieuwe studieplannen van pastores besproken. Vastgesteld wordt dat de kwaliteit verbetert en dat bijna alle predikanten en kerkelijk werkers de weg hebben gevonden naar het officiële format (zie: persoonlijk studieplan van de PKN-site).

Beroepingswerk
Er is een nieuwe service aan de website toegevoegd. Wekelijks worden de laatste mutaties gemeld. Klik hier. Misschien een idee om op de website van de gemeente een link te plaatsen. Vollenhove deed dat. En de statistiek maakt duidelijk dat er regelmatig wordt doorgeklikt. Zo komt er iets van een netwerk tot stand.

Kinderbijbels
Schrijvers en illustratrices geven geen foto van het kerstverhaal. Ze proberen kinderen met fantasie te verleiden om het bijzondere van het kerstevangelie inzichtelijk te maken. Ze introduceren bij voorbeeld dieren. Soms beperkt de illustratrice zich tot een rund en een ezel, soms verschijnen er ook muizen, uilen, geiten en andere dieren. Daarover gaat een column van de classispredikant. Klik hier. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De e-flits verschijnt maandelijks. Dit is jaargang 2, nr. 4 (december 2019).
Wilt u deze e-mails niet meer ontvangen? U kunt zich uitschrijven via 
k.vanderkamp@protestantsekerk.nl.
Wilt u een ander mailadres toevoegen voor een gratis e-flits, dan kunt u zich op hetzelfde adres aanmelden.