E-flits – november 2019 -
Gratis e-flits uit de classis Overijssel-Flevoland met informatie over de regio
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kleine gemeenten
Al 34 kerkenraden stuurden een reactie op de kerkordewijzigingen over de hulpdiensten. De meeste daarvan zijn kritisch. Enkele kleine gemeenten zijn bang geen predikant meer op het dorp terug te zien. Dat bleek uit een tussenrapportage tijdens de classicale vergadering op 29 oktober. Ter vergadering waren er ook verkiezingen. Jonathan Stam uit Hasselt is gekozen als afgevaardigde naar de Generale Synode. Klik hier.

Armoedebarometer
Het knooppunten ‘Kerken en Armoede’ presenteert op 8 november een driejaarlijkse armoedebarometer. Daarin wordt de situatie beschreven van mensen die onder de armoedegrens leven in Nederland. De input komt van plaatselijke diaconieën en caritasverenigingen. Er worden enkele toegespitste gegevens voor de classis Overijssel-Flevoland verwacht. De classispredikant wijdt de radiocolumn voor rtv-oost op 10 november aan dit onderwerp.

Veertigdagenprogramma
Wie zich wil laten voorlichten over materialen en ideeën voor de veertigdagentijd in 2020 kan op 11 november terecht in Dronten en een dag later in Hardenberg. Kerk in Actie laat daar materiaal zien bij het thema ‘Sta op!’Klik hier.

Interreligieus contact
De stichting ‘Geloven in Samenleven’,  waarin mensen deelnemen uit de protestantse kerk, organiseert op donderdag 21 november een regionale bijeenkomst in de Ulu moskee in Zwolle. De organisatie laat enkele voorbeelden zien van lokale samenwerking tussen diverse religies. Wie wil is welkom van 15.00 uur tot 19.00 uur. Klik hier.

Pioniers
Ben je benieuwd naar wat pionieren is? Loop je rond met ideeën om zelf te gaan pionieren? Kom dan een kijkje nemen op de pioniersverkenning die 21 november in Almelo wordt gehouden. Klik hier. Wil je weten hoe het toegaat in een viering in pioniersgemeente Stroom? Klik hier.

Veilige kerk
De kerk dient een veilige plek te zijn. En in de meeste gemeenten is dat ook zo. Toch ligt grensoverschrijdend gedrag maar zo op de loer. Daarom is het zinvol dat thema af en toe aan de orde te stellen. In Colmschate doen ze dat met inbreng vanuit de classis op een gemeenteavond op 21 november.

Gebed
Kerkenraden uit de ring Vollenhove (Steenwijkerland) ontmoeten elkaar op donderdag 28 november om 19.30 uur in de protestantse kerk van Oldemarkt. Het gaat over het gebed. En het gaat over samenwerking. Klik hier. Voor materiaal wat door iedereen kan worden gebruikt in het kader van de week van gebed om eenheid, klik hier.

Studentenpastoraat
‘Hoe dan ook, het Studentenpastoraat verdient onze steun’. Die uitspraak deed één van de afgevaardigden tijdens de classicale vergadering op 29 oktober. Op dit moment werkt ds. Martin Jans voor 23.000 studenten in Zwolle; Almere werkt aan een mogelijke start voor 5.000 studenten en Enschede heeft plaats voor een studentenpastor, die zo’n 26.000 studenten bedient. Het breed moderamen spreekt deze maand over de relatie van de classis met hen. Voor een impressie van een bezoek aan het Zwolse studentenpastoraat onlangs, klik hier.

231 kerken in Twente
De rijksdienst voor cultureel erfgoed is bezig een databestand aan te leggen van kerkgebouwen. Daarbij kan mede gebruik gemaakt worden van de uitkomsten van de kerkenvisies. Er is inmiddels een bestand opgebouwd met alleen al in Twente 231 kerken.  Op 14 november is er een bezinningsmiddag in Amersfoort over het belang van kerkenvisies, waaraan de classispredikant vanuit de regio Overijssel-Flevoland een bijdrage zal leveren.

Verdieping dorpskerkvisie
Bij bezoeken in de provincie merk je dat de dorpskerkbeweging populair is. Verschillende kerkenraden vragen om verdieping. Dat kan bijvoorbeeld door een vorm van contextueel bijbellezen te gebruiken. Jacobine Gelderloos vertelde er over. Klik hier.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De e-flits verschijnt maandelijks. Dit is jaargang 2, nr. 3 (november 2019).

Wilt u deze e-mails niet meer ontvangen? U kunt zich uitschrijven via k.vanderkamp@protestantsekerk.nl.
Wilt u een ander mailadres toevoegen voor een gratis e-flits, dan kunt u zich op hetzelfde adres aanmelden.