Flevoland mogelijk gekoppeld aan ZWO-werk in Zuid-Afrika

Kerk in Actie stelt betrokkenen in Flevoland voor om de provincie te koppelen aan het land Zuid-Afrika. Gerdine Klein, consulente van Kerk in Actie, schrijft dat in een mail aan diverse gemeenten. Op woensdag 5 juni hoopt ze verder met mensen uit Flevoland na te denken over een mogelijke opzet van ‘Samen in actie voor Zuid-Afrika’.

De consulente heeft met de gemeenten Biddinghuizen, Dronten en Swifterbant al een eerste verkenning gemaakt om tot steun aan een concreet land en een concreet project te komen. Ook in het gesprek met de classispredikant kwam het onderwerp even aan de orde. Er zijn allerlei voordelen van zo’n concrete focus, zo lijkt het. Je kunt gemeenten een goed inzicht geven in de situatie elders.

Gerdine Klein kwam met de genoemde gemeenten uit bij het voorstel van Zuid-Afrika. ‘Hoe mooi zou het zijn als we dit initiatief breder kunnen trekken en we ons als Flevoland samen gaan inzetten voor Zuid-Afrika’, aldus Gerdine Klein.

Gerdine Klein schrijft verder: ‘Ik ben enthousiast over een project, omdat ik merk bij andere gezamenlijke initiatieven, dat kerken elkaar goed kunnen versterken en inspireren’. Als voorbeelden geeft ze de inzet van de classis Delta (Zeeland) voor Pakisten en Friesland voor Rwanda. Mogelijke voordelen, aldus de consulente, zijn ‘meer verbondenheid tussen kerken door gezamenlijke acties; gezamenlijke beleving van de acties; je onderdeel voelen van een groter geheel; samen kerk zijn regionaal in verbondenheid met de kerk wereldwijd; er zijn meer materialen, omdat Kerk in Actie die voor een hele regio kan ontwikkelen; grotere betrokkenheid bij het gekozen land’.

Wie nieuwsgierig is naar de mogelijkheden, kan er bij zijn op 5 juni. Tot 31 mei kan men zich aanmelden bij Gerdine Klein-Spilt (g.klein@kerkinactie.nl). Geïnteresseerden komen bij elkaar op in de Hoeksteen, de Poort 17-19 in Swifterbant. Het begint om 19:45 uur en duurt tot 21:45 uur. 

Foto's: Kerk in Actie onderhoudt contacten met Zuid-Afrika (internet-foto's)