Coaching in werk

Het valt me op, dat kerkenraden en pastores die een vorm van toerusting willen, vaak in de regio zoeken naar iemand die daarin voor hen het voortouw kan nemen. Het is dan ook handig, dat Sonja Baljeu uit Dalfsen naar deze regio gekomen is, nadat eerder haar man als predikant in Zwolle Stadshagen is gaan werken. Sonja Baljeu heeft als ergonoom veel ervaring opgedaan in werkbegeleiding. 

Sonja Baljeu is beschikbaar om mee te denken bij de aanpak van werkdruk en werkstress. Ze kent theoretische achtergronden van werk en management; en kan suggesties aanreiken om de aanpak van werk anders te organiseren. Ze werkte als beleidsadviseur bij de vakbond en trainer/coach bij CiEP. Sinds ze in Dalfsen is neergestreken zet ze het ambacht als zzp-er voort. 

Het kan voor mensen in de kerk aardig zijn, dat Sonja Baljeu niet alleen de kerk goed kent via haar man en een dochter in het vak, maar ook werkervaring heeft buiten de kerk. Dat maakt de feedback verrassend en toch to the point. Ze studeerde ooit verpleegkunde, hoger management, arbeid en gezondheid en ergonomie.


Voor meer informatie: klik hier.