Studiedag over kerkverlating 

Een studiedag over kerkverlating. Iedere dominee, iedere kerkelijke werker komt het tegen. Daarom is het zinvol er verder over na te denken. De Theologische Universiteit in Kampen (vrijgemaakt) organiseert er een bezinning over in de Annakapel in Kampen op vrijdag 15 november. De dag kreeg als leidmotief de herkenbare titel mee: 'Mij niet meer gezien'. 

Allerlei vragen komen aan de orde, zoals de vraag wat kerkverlating eigenlijk is. Is het een proces dat zich in stilte afspeelt, hebben gemeenteleden er zicht op, of overkomt het lokale kerken een beetje? Wat zeggen recente onderzoeken over kerkverlating? En welk verhaal vertellen kerkverlaters zelf? Tijdens de studiedag wordt tevens het boek ‘Adieu kerk, Adieu God?’ gepresenteerd.

Aanleiding voor deze studiedag is het onderzoek ‘Stille Kerkverlating’ (2018) van het Praktijkcentrum onder een specifieke groep kerkverlaters vanuit de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt. Daarin is de dynamiek van de kerkverlaters aan de orde die vaak geleidelijk aan de rand van de kerk belanden en uiteindelijk zich onttrekken of die een kerkenraad beschouwt als ‘zich onttrokken hebbend’. Deze groep laat zich vaak niet expliciet uit over haar motieven, en wordt zelden echt gehoord.

Zonder hiervan exacte cijfers te hebben is duidelijk dat het een aanzienlijke groep van de totale kerkverlaters betreft. Dat was reden voor het Praktijkcentrum om naar de motieven van stille kerkverlaters door te vragen, en te luisteren naar stemmen uit de directe omgeving van stille kerkverlaters. Daarnaast is er in de afgelopen 10 jaar nog meer onderzoek gedaan naar kerkverlating, zoals het rapport ‘Jong, [goed] gelovig & kerk: de rol van het kerkelijk leven in de belevingswereld van jongeren’ (Slendebroek&Wijma, 2011). Tevens wordt op dit moment onderzoek gedaan naar soortgelijke thematiek binnen de Christelijke Gereformeerde Kerk onder supervisie van Bram de Muynck. Ook binnen de PKN/PThU is onderzoek gedaan naar kerkverlating en binding aan lokale geloofsgemeenschappen. Een mooi overzicht biedt het onderzoek dat Merijn Wijma vanuit de Theologische Universiteit Kampen/Praktijkcentrum gedaan heeft naar de migratiestromen van kerkleden tussen de verschillende denominaties.

Op deze studiedag wordt allereerst gekeken naar de generieke conclusies van deze onderzoeken. Daarnaast spreken deskundigen over het thema ‘kerkverlating’.

Sprekers

  • Ronelle Sonnenberg (PThU)doet onderzoek naar participatie van jonge mensen in de kerk  en in het bijzonder de liturgie. Zij belicht (stille) kerkverlating vanuit het oogpunt van jonge mensen die weggaan of juist blijven.
  • Bram de Muynck (TUA) richt zich op het ‘thuisgevoel’ dat kerkgangers verwachten van de  kerk en waarnaar zij verlangen.
  • Marijn Vlasblom (Baptisten Seminarium)verkent vanuit het congregationalisme de  betrokkenheid bij een geloofsgemeenschap in relatie tot het alledaagse geloof van  baptistische gelovigen. Daarbij bezint hij zich op de stille kerkverlating onder jong- volwassenen en de invloed van technologie en media in een keuzecultuur.
  • Stefan Paas (TU Kampen, VU)reflecteert op kerkverlating vanuit missiologisch perspectief
  • Annemiek de Jonge (Viaa, Praktijkcentrum) onderzoekt hoe gemeenschaps idealen en  nieuwe vormen van kerkzijn duurzaam vormgegeven kunnen worden.
  • Hans Schaeffer (TU Kampen, Praktijkcentrum)sluit de dag af met een theologische verkenning: Zijn er praktijken denkbaar waarin zoekers, twijfelaars en enthousiaste gelovigen samen hun  (on)geloof kunnen delen, en ruimte ervaren om dit voor Gods aangezicht te doorleven?


Programma


Inloop, registratie (deelname kost 49,50 euro), koffie/thee

09.30 uur  Opening door Hans Schaeffer (dagvoorzitter)
09.45 uur   ‘Gezien de feiten’ – onderzoekspresentatie
10.15 uur    Testimonial: Corstian van Westen
Boekpresentatie: Adieu kerk, Adieu God? 
10.30 uur  Thuisgevoel – Bram de Muynck

11.00 uur  koffiepauze

11.20 uur  Jong en (niet) kerkelijk – Ronelle Sonnenberg
11.50 uur  Betrokken? – Marijn Vlasblom
12.20 uur  Panelgesprek, vragen vanuit de zaal

12.45 uur  Lunch

13.30 uur  Missie en kerkverlating – Stefan Paas
14.00 uur  Testimonial(s) van kerkverlaters
14.15 uur  (Op)nieuw kerk – Annemiek de Jonge
14.45 uur  Panelgesprek, vragen vanuit de zaal

15.15 uur  koffiepauze

15.45 uur  Testimonial(s) van kerkverlaters
16.00 uur  Samen twijfelen, zoeken en delen? – Hans Schaeffer

Foto: Omslag van het boek dat gepresenteerd wordt van Corstian van Westen