Evangelisch Werkverband ondersteunt geloofsgesprek

Kerkenraden die zoeken naar mogelijkheden zich te laten toerusten, kunnen gebruik maken van het aanbod van partnerorganisaties. Het Evangelisch Werkverband is zo’n partnerorganisatie. Ds. Jelle de Kok, zelf predikant in de Protestantse Kerk in Nederland, biedt al zo’n twintig jaar cursussen aan vanuit evangelisch-confessionele hoek. Hij woont in Wilsum, waar zijn vrouw predikant is van de gereformeerde kerk.

Het Evangelisch Werkverband richt zich vooral op gebed en geloofsverdieping. In de traditie van ds. Marius Noorloos, die het boek ‘Leven uit de Bron’ schreef, is er een cursus ‘Ruimte voor de Geest’ ontwikkeld. Dit boek is gericht op kerkenraden om het verdiepend geloofsgesprek te stimuleren. De Kok begeleidt ook gemeenteleden via cursussen om het fijngevoelige gesprek dat mensen in gebed met God mogen voeren te verdiepen. Met het cursus en trainingswerk sluit het werkverband aan bij de beleidslijnen van de PKN waarin het geloofsgesprek hoog op de agenda staat.

Afhankelijk van de vragen uit de kerkenraad kunnen meer specifieke vragen rond de gaven van de Geest aan de orde komen.

Voor meer informatie www.ewv.nl; email ds. Jelle de Kok: jelle@ewv.nl