Jaarthema: Aan tafel!

‘Aan tafel!’ is het thema van de protestantse kerk voor 2022-2023. Het thema vervangt het jaarthema van de achterliggende tijd ‘Van U is de toekomst’. Plaatselijke gemeenten kunnen elementen van het onderwerp in hun eigen jaar- of seizoen aanbod opnemen. De kerkelijke website en programmering zal er in de loop van het jaar teksten en materialen bij leveren.

Het thema ‘Aan tafel!’ komt tot zijn recht bij een bezinning op het heilig avondmaal. De Raad van Kerken heeft daar in 20..;. een uitgave over gemaakt, waarin vijf accenten op het heilig avondmaal naar voren komen. Dat zijn de thema’s:
dankzegging aan de Vader
aanroeping van de Geest
Gedachtenis van Christus
Gemeenschap van der gelovigen
Maaltijd van het Koninkrijk

De thema’s zijn ontleend aan de Lima-rapporten. Ze geven de gevoelens bij het avondmaal goed weer. Uit onderzoek van de Raad uit 2016 blijkt dat de kerken naar elkaar toegroeien, juist als ze deze vijf betekenissen van het avondmaal krijgen aangereikt. Het voordeel van een bespreking van de uitgave van de Raad (54 pagina’s) is dat je met het thema direct aansluit bij de katholiciteit van de kerken. Klik hier.

Wie het thema aan de orde wil stellen kan ook denken aan afgeleide onderwerpen. Om er een paar te noemen: bijbels koken, joodse maaltijden, bijbels bloemschikken, gastvrijheid, gerechtigheid en voedselbank.

In het toerustingsblad #protestant zijn al diverse werkvormen aangekondigd. Je kan bijvoorbeeld de vraag stellen: Hoe smaakt genade? Hoe smaakt geloof? Zouden we de tafel als metafoor voor geloofswoorden kunnen gebruiken?

Het toeval wil dat ds. Bert van Veluw een boek heeft geschreven met precies dezelfde titel 'Aan tafel!', met zelfs het uitroepteken achter de tekst. Het boek dateert van 2015 en geeft de essentie van de geloofsleer, aangereikt in een metafoor van de maaltijd. Desgevraagd zegt ds. René de Reuver dat men bij de brainstorm op het jaarthema geen actieve herinnering had aan het boek van Bert van Veluw, maar dat het met het jaarthema ongetwijfeld hernieuwd op tafel zal komen te liggen. 

Foto: Illustratie uit de uitgave van de Raad van Kerken