E-flits – april 2020 -  

‘Christus is werkelijk uit de dood opgewekt,
als de eerste van de gestorvenen’
                                 (1 Korintiërs 15: 20)


E-flits uit de classis Overijssel-Flevoland met informatie over kerk en regio.
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Veertig dagen van versobering
Er zal niet gauw een periode van veertig dagen vasten zijn, die we zo intens beleven als de lijdenstijd dit jaar. Het coronavirus zet ons stil. Bijna alles waarmee we vertrouwd waren qua werk en kerk vraagt opnieuw doordenking en ijking. Dat de onverwachte aanloop opmaat mag zijn naar een ingetogen en toch blijmoedig Paasfeest.

Passie in de provincie
In samenwerking met RTV-Oost brengen we rond Pasen het programma ‘Passie in de provincie’ op televisie. Vicaris Ronald Cornelissen en classispredikant Klaas van der Kamp lopen langs de kruiswegstaties in de rooms-katholieke kerk van Nijverdal en spreken over de lijdensweg van Christus. Waar de reguliere kruiswegstaties ophouden bij de graflegging gaat het verhaal door met een vijftiende statie opgenomen op de Markelose berg bij het provinciaal verzetsmonument.

Studieplan
Het breed-moderamen heeft de pastores in de classis laten aanschrijven en nodigt hen uit een studieplan in te sturen. Tot nu toe deden dat 30 predikanten. Dus nog 170 te gaan. Van de kerkelijke werkers zijn in het geheel nog geen plannen ontvangen. Ook vraagt het classicaal bestuur aan de werkgemeenschappen om te gelegener tijd met elkaar van gedachten te wisselen over de resultaten van een studieverlof en om te spreken over de organisatie van de permanente educatie, als dat lastig in te plannen is.

Nieuwe bocc
Andele Hellema uit Tolbert gaat in Flevoland werken als de nieuwe beleidsmedewerker van het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken (bocc). Hij volgt Gerrit van den Bosch op. In Overijssel blijft Theo Trox het werk van de bocc uitvoeren.

Vroomshoop samen
Door het uitbreken van de coronacrisis kon de bijeenkomst van kerkenraden in Vroomshoop over samenwerking niet doorgaan. De mensen die van plan waren de bijeenkomst te bezoeken hebben enkele kernvragen schriftelijk beantwoord. Het resultaat: Diverse gemeenten staan open voor samenwerking, maar het is lastig om de horloges qua timing gelijk te krijgen. Voor meer informatie klik hier.

Gratis VOG
Mensen die een VOG-verklaring nodig hebben voor het kerkenwerk, kunnen die gratis aanvragen. Dat maakte een vertegenwoordigster van het CIO bekend in een interview. De synode van de PKN heeft tijdens een van de laatste vergaderingen besloten dat er vaker een verklaring wordt gevraagd. De details heeft de synode nog niet ingevuld.

Adres (on)bekend
Het is lastig om actuele adressen van werkgemeenschappen en ringen boven tafel te krijgen. Verschillende overlegorganen kiezen een structuur van roulerende verantwoordelijkheid. Prima. Maar het helpt als er één communicatieadres is. Wilt u weten wie er op dit moment als contactpersonen zijn genoemd: klik hier voor de werkgemeenschappen. Wilt u weten wie er op dit moment in de classis zitten en wie de vertegenwoordigers zijn naar de synode: klik hier.

Gastvrije kerken
De jury van de wedstrijd ‘De meest gastvrije kerk van Oost-Nederland’ heeft tien kerken genomineerd voor de prijs. De verkiezingen zijn uitgesteld vanwege de coronacrisis. Vanuit Overijssel zijn er vijf genomineerd, te weten: de rooms-katholieke Simon en Judaskerk van Ootmarsum, de protestantse kerk van Tubbergen, de Ontmoetingskerk in Enschede, de Grote Kerk van Almelo en de Lebuinuskerk in Deventer. Wie ook wil weten welke Gelderse kerken een nominatie hebben, kan hier klikken.

Statistiek website
Het  aantal bezoekers van de website www.klaasvanderkamp.nl steeg tijdens de meest zorgelijke tijd van de coronacrisis van 100 naar 500 mensen. We vragen de gemeenten om zoveel mogelijk een link aan te brengen op de eigen kerkelijke website en in een crisisperiode regelmatig te checken op de laatste berichtgeving.

CORONA  
De coronacrisis brengt veel veranderingen teweeg. Een inventarisatie:
a. Ander pastoraat. Ziektepastoraat, stervensbegeleiding en rouwbegeleiding vragen om een aangepast pastoraat. Creil-Espel is één van de gemeenten die voor de rouw een protocol uitschreef. Klik hier.
b. Andere vieringen. De kerken in Overijssel-Flevoland bereiken naar schatting veertig procent van de reguliere kerkgangers met alternatieve vieringen. Kerkdienstgemist is het meest betrouwbaar. Ook wordt er gebruik gemaakt van Kerkomroep en YouTube. En steeds meer predikanten proberen het vloggen uit. Tijd ook om na te denken over het communiceren in een beeldcultuur. Klik hier.   
c. Heilig Avondmaal. Veel kerkenraden zijn in gesprek over de stille week en de viering van het Heilig Avondmaal. Kerkenraden kiezen bijvoorbeeld voor een creatieve invulling om vorm en inhoud te geven aan het sacrament door via een live-stream de instellingswoorden te laten klinken en mensen thuis te laten meevieren. Klik hier.
d. Creatief diaconaat. Het diaconaat neemt een creatieve vlucht; van boodschappendienst tot #nietalleen.   
e. Anders vergaderen.  Je merkt dat urgente afstemmingen digitaal worden gemaakt met Google Meet; met Zoom; en met Skype. Het moge duidelijk zijn dat vanuit de classis alle eerder aangekondigde fysieke ontmoetingen zijn geannuleerd.
f. Anders collecteren. Nu er zoveel kerkdiensten wegvallen zullen collecte-inkomsten stagneren. Reden om na te denken over alternatieven. Givt wordt veel gebruikt in de regio. SKG biedt een digitale collecte gratis aan. KerkinActie doet allerlei suggesties: klik hier.
g. Meditaties. Er zijn meditaties beschikbaar die aanhaken bij corona. Klik voor teksten uit de regio op de namen: Hans van Solkema, Bart Trouwborst, Henriëtte Kauffmann-Schaap en Klaas van der Kamp. Wie een coronalied wil laten zingen, kan de aangepaste versie van lied 1003 van Gert Landman gebruiken.   
h. Vitaal beroep. Pastores kunnen een bewijs opvragen dat ze een vitaal beroep uitoefenen. De landelijke kerk vraagt daar discreet mee om te gaan en er niet onbesuisd mee te wapperen in een poging een verzorgingstehuis binnen te gaan. Voor deze informatie en andere: Klik hier .
i. Statistiek gemeenten. Het RIVM houdt dagelijks de getallen van besmettingen bij per burgerlijke gemeente. Het overzicht laat zien hoe op dit moment het aantal patiënten stijgt in de hele classis. Zwartewaterland, Dinkelland en Kampen horen bij de zwaarst getroffen gemeenten. Klik hier.
j. Buitengewone situatie. Wie ooit kerkrecht leerde, zal bij artikel XIX hebben gedacht aan een theoretische tekst voor oorlogstijd. Dr. Jan Dirk Wassenaar, scriba van de classis, legt uit dat die tekst op dit moment uiterst actueel is. Klik hier.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

De e-flits verschijnt maandelijks. Dit is jaargang 2, nr. 8 (april 2020).
Wilt u deze mails niet ontvangen? U kunt zich uitschrijven via k.vanderkamp@protestantsekerk.nl
Wilt u een mailadres toevoegen voor een gratis e-flits, dan kunt u zich op hetzelfde adres aanmelden.