Gesprek

Ik zou het leuk vinden om met u als lezer verder in gesprek te zijn over wat een classispredikant doet. Met uw feedback levert u een bijdrage voor een verdere inkleuring van het ambt.

Vindt u het zelf ook zinvol om verder te spreken over de manier waarop we als protestanten kerkzijn en over de invulling van het werk van de classispredikant? U kunt een digitale reactie sturen aan k.vanderkamp@pkn.nl. Uw bijdrage wordt dan verwerkt op de website www. klaasvanderkamp.nl, onderdeel ‘colofon’, onderdeel ‘DeBijna+Bisschop’.

Wilt u in eigen kring in gesprek over een thema? U vindt op de website illustraties en gespreksvragen die als opstapje kunnen dienen.

Natuurlijk kunt u ook als bezoeker even een kijkje nemen op de site om de reacties van anderen te lezen. Ik zet de naam van de mensen die reageerden erbij, tenzij ze zelf aangeven daar geen toestemming voor te geven. Ik laat de naam ook weg als ik verschillende reacties gebundeld weergeef.