Kerk in Hellendoorn gaat door

Ik heb me verbaasd over preekvoorzieners die je belden en diensten van gastpredikanten hebben afgezegd en daarbij zeiden: ‘We zijn vanaf september wel weer verder’. Alsof we voor 1 september geen kerkelijke verantwoordelijkheden hoefden na te komen. ‘Als we apathisch worden, gebeurt er niets’.

Zo’n fragment kwam naar voren in een gesprek dat ds. Martje Veenstra uit Wijhe voerde met ds. Jan Dirk Wassenaar uit Hellendoorn. Het interview diende als opmaat voor een gesprek donderdagmiddag via Google Meet, waar tientallen kerkenraadsleden op hadden ingetekend. Jan Dirk Wassenaar schilderde de stand van kerkelijke zaken in zijn woonplaats.

Hij vertelde hoe de diensten vorm en inhoud kregen. Aanvankelijk werkte men in Hellendoorn met materialen van bijvoorbeeld Nederland Zingt. Maar naarmate de coronacrisis aanhield is men er toe overgegaan een eigen zanggroepje te vormen, de eigen organist te vragen om te spelen, soms vergezeld van een fluitist; en de kerkenraad breidde het aantal diensten uit met onder meer de gelegenheid te dopen. In Hellendoorn is men er ook toe overgegaan het middaggebed door de week verder uit te bouwen en digitaal aan te bieden.

De protestantse gemeente Hellendoorn heeft een uitgebreide brochure van vorming en toerusting. Die brengt de kerkenraad ieder jaar uit. Dit jaar is dat als vanouds zo ingevuld en zelfs uitgebouwd in samenwerking met de protestantse gemeente Nijverdal. De aanmeldingen liggen op tweederde van het aantal aanmeldingen uit vorige jaargangen. Sommige avonden kennen veertig, vijftig intekenaars. Daar moet dus nog iets op worden gevonden om het allemaal coronaproef te maken. Ook het jeugdwerk tot en met zeventien jaar krijgt een  zelfde invulling als in andere jaren.

De collectes in Hellendoorn lopen wel ietsje terug, maar echt zorgelijk is het niet. Mensen komen de toezeggingen voor Kerkbalans na. Uiteindelijk houdt men rekening met een teruggang van zo’n vier procent, daarin de prognoses volgend die de landelijke vereniging van kerkrentmeesters voorspelt. Martje Veenstra nam het interview af. Zij sprak van vele hoopvolle initiatieven.

Henk Spit leidde de bijeenkomst. Na het interview gaf hij het woord aan Klaas van der Kamp, die met een powerpoint verschillende voorbeelden gaf van kerkelijk werk in coronatijd. (Voor zijn bijdrage: klik hier). Daarna gingen de bezoekers naar digitale werkgroepen. Dit was het meest kwetsbare onderdeel qua techniek. Uiteindelijk lukte het de meeste mensen om zich digitaal in een werkgroep terug te trekken. Uit de rapportage bleek dat mensen in de werkgroepen veel herkenden in elkaars ervaringen. Het ging onder meer over de vormen die zijn gekozen voor het avondmaal. Iemand vertelde dat men zelfs kringloopwinkels had bezocht om voldoende verschillende glaasjes te vinden om niet uit de ene beker te hoeven drinken. De vraag kwam aan de orde hoe je als diaconie in contact komt met mensen die de dupe dreigen te worden van de coronacrisis, die hun baan verliezen of beduidend minder inkomen genieten. Iemand vertelde over de aanschaf van laptops, die op afstand kunnen worden bediend, zodat mensen op leeftijd kunnen beeldbellen. Bij financiën en beheer kwam onder meer de variatie van ventilatoren aan de orde.