Steun in regio voor stop op zware wapens voor Oekraïne

Ds. Jaco Zuurmond, predikant van de Ontmoetingskerk in Enschede en Jan Schaake, lid van de werkgroep inclusieve veiligheid, horen bij de ondertekenaars van een open brief die zich keert tegen de steeds zwaardere wapens die het Westen beschikbaar stelt voor het leger in Oekraïne.

De open brief is gericht aan Europese politici. Dagblad De Stentor gaat in op de motieven van de initiatiefnemers. Men wijst de inval van Rusland in Oekraïne af, maar men vindt dat de reactie van het Westen eenzijdig gericht is op het verder bewapenen van de Oekraïense defensie.  ‘Wat ons zorgen baart is dat het antwoord van het Westen op de oorlog niet is uit alle macht te proberen de oorlogvoerende partijen zo snel mogelijk tot een akkoord te bewegen maar: bewapenen en nog eens bewapenen’. Het artikel vervolgt met: ‘Dat heet dan steun aan het heldhaftige Oekraïense volk maar betekent wel dat de oorlog voortduurt met alles wat daar aan verschrikkingen bij hoort’.

Men ziet ook weinig in het blokdenken, zoals dat onder meer door minister Hoekstra van buitenlandse zaken is verwoord; alsof het gaat om een strijd tussen twee ideologieën, de democratie en de autocratie.

Het initiatief komt uit de kringen van Kerk en Vrede, een organisatie gefundeerd op pacifistische grondlijnen. Secretaris van de organisatie is dr. Greetje Witte-Rang uit Zwolle. Er zijn diverse emeriti die het schrijven ondersteunen; ook de theoloog des vaderlands prof. dr. Thomas Quartier heeft ondertekend.

Foto: thematische foto (archief)