Predikanten vragen ander beleid pensioenfonds

Verschillende predikanten voeren actie om de beleggingen van hun pensioenfonds aan te passen. Het Pensioenfonds Zorg en Welzijn, waarbij dominees en kerkelijk werkers hun pensioen opbouwen, behoort tot de tien grootste pensioenfondsen in de wereld. Op dit moment investeert PFZW 4,2 miljard euro in fossiele beleggingen. ‘Daar ben jij als predikant, pastoraal werker of kerkenraad het waarschijnlijk niet mee eens’, schrijft ds. Thea de Ruijter uit Dronten, één van de predikanten, die zich inspannen om het pensioenfonds andere keuzes te laten maken.

Ze schrijft: ‘Gemeenteleden dragen onbedoeld bij aan fossiele energiebedrijven, wanneer ze geven voor de aanstelling van hun predikant of pastoraal werker. Fossiele bedrijven maken de klimaatdoelen onhaalbaar, en dit wordt dus onder andere in stand gehouden door de pensioenopbouw bij PFZW’.

Verschillende groepen roepen PFZW op verschillende manieren op dit bedrag te divesteren (dat is het tegenovergestelde van investeren). Het grootste pensioenfonds van Nederland, ABP, maakte afgelopen najaar bekend volledig uit de fossiele industrie te stappen. Divesteren uit fossiele energiebedrijven is een goede strategie om de energietransitie te versnellen. Voor PFZW is dit een grote stap, en daarom is het belangrijk om bij hen onder de aandacht te brengen hoe breed het draagvlak hiervoor is.

Ds. De Ruijter roept gemeenten op een brief te schrijven. Andere kerkenraden stuurden eerder een brief die als voorbeeld kan worden geraadpleegd en (deels) kan worden overgenomen. Ds. De Ruijter wijst er op dat de dienstenorganisatie het punt heeft ingebracht bij het jaarlijkse gesprek met de pensioenverzekeraar. Christelijke klimaatactivisten van Christian Climate Action hebben de inzet kracht bij gezet met acties op het terrein van PFZF en zijn van plan verdere acties op te zetten door met voorgangers op het terrein in Zeist een gebedsviering te houden. Thea de Ruijter kan geïnteresseerden daar meer van vertellen (tel. 06 506 14304).

Voor een voorbeeldbrief: klik hier.

Foto: fragment uit oude IJsselcentrale te Zwolle (archieffoto)