Inzegening rooms-katholieke Bonifatiuskerk Almere

De rooms-katholieke bisschop Jan Hendriks van Haarlem-Amsterdam heeft zondag 7 maart de nieuwe Bonifatiuskerk ingezegend en in gebruik genomen. Daarmee krijgt de parochie van Almere een eigen kerkgebouw en komt er een einde aan de gezamenlijke huisvesting van rooms-katholieken met protestanten in de Lichtboog in het Centrum.

De rooms-katholieken hebben vanaf de bouw van Almere steeds een gezamenlijke huisvestiging gehad met de protestanten in de drie kerkgebouwen van Almere, maar de behoefte aan een eigen gebouw was uiteindelijk sterker dan de frequente oecumenische ontmoetingen met andere christelijke denominaties.

Pastoor Sandor Koppers legt in het Nederlands Dagblad uit waarom men in rooms-katholieke kring graag een gebouw heeft vormgegeven vanuit de eigen identiteit. Een gezamenlijk kerkgebouw, of zelfs een kerkgebouw dat als multifunctioneel centrum dienst doet, is voor rooms-katholieken als pastoor Knoppers een compromis. ‘Het moet een sacrale ruimte zijn, die niet voor kaart- en dansavonden wordt gebruikt’.  

Bij een latere gelegen­heid - na corona, of tenminste als er veel mensen aanwe­zig mogen zijn - zal de kerk geconsa­creerd wor­den. Deze eerste vie­ring was echter al een his­to­rische gebeur­te­nis. De kerk is nog niet helemaal af: een kunst­werk van Thédore Strawinsky moet nog wor­den aan­ge­bracht; het kunstwerk komt uit een afgestoten kerk in Almelo. Dit zal als een breed lint rond de hele kerk wor­den aan­ge­bracht, met scènes uit het leven van Jezus. Het orgel is nog niet helemaal afge­bouwd, de ont­moe­tings­ruim­te wacht nog op de koffiebar, het par­keer­ter­rein is nog een zand­vlak­te en zo moet er nog wel meer gebeuren. 

Bij de inze­ge­ning wer­den de muren van het kerk­ge­bouw be­spren­keld met wij­wa­ter en het altaar gezegend (nog niet geconsa­creerd, ook dat komt later), meldt het bisdom op de website.

Mgr. Jan Hendriks sprak bij de inzegening over het bijzondere karakter van het gebouw: ‘Ik zou jullie willen vragen om als je hier binnen komt je te rea­li­se­ren dat God hier woont en dat je hier thuis komt’. Tegelijk maakte hij een royaal gastvrij gebaar: ‘Weet dat je hier altijd welkom bent, zoals je bent, als kind van God en denk er even aan als je binnen gaat dat hier een Vader woont die van je houdt en op je wacht, die er voor je is..’.

Omroep Flevoland bericht dat de nieuwe kerk in de Muziekwijk 23 meter lang is, 17 meter breed, 12 meter hoog en plaats biedt aan 350 mensen. Het Nederlands Dagblad bericht dat de kale bouw inclusief de grond 2,5 miljoen euro heeft gekost, betaald door parochies uit het bisdom Haarlem – Amsterdam. Aan de inrichting is daarnaast een miljoen euro uitgegeven. Sommige elementen zijn overgenomen uit andere kerken. Het orgel komt uit Wolvega. De banken komen uit de Heilige Geestkerk van Amstelveen. En het 72 meter lange schilderwerk van Théodore Stravinsky dat binnenkort wordt aangebracht komt uit de gesloopte Willibrorduskerk van Almelo.