Werkblad classes beleidsplan

1.Keus vooraf: vaart houden

1. Beleidsplan geeft oriëntatie
2. Beleidsplan geeft ijkpunt voor toekomstig beleid 
3. Onduidelijkheden herschrijven als opdracht
4. Classispredikant en colleges inschrijven
5. Elementen nodig die typisch voor 2018-2023 zijn
6. Rekening houdend met Kerk 2025, beleidsplan ELS 


2.Route

Voorwerk
BM (november 2018): Commissie instellen en enkele contouren
Classis (december 2018): Commissie ingesteld (2 CV, 2BM onder wie CP) en eerste reacties
Tussenwerk
BM (april 2019): Concept agendabel
Classis (mei 2019): Beleidsplan vastgesteld3.Inhoud

1. Missie (waar we voor staan)
Kerkorde Art.VI.4.

2. Visie (waar we voor gaan)
Gewenning jonge organisatie
* Gemeenten in de ringen.
* Contacten (VT, werkbezoeken, classispredikant, leden)
* Gemeente ondersteunen
* Relaties politiek en maatschappij
* Werkgemeenschap vruchtbaar voor gemeenten

3. Kenmerken en uitgangspunten
Mentaal
Kwantitatief
Spiritueel
Samenleving

4. Wat gaat de classis in deze beleidsperiode doen?

Binnen het kerkverband
Doelgroep: eigen organisatie
* Snel, zorgvuldig, transparant
Doelgroep: kerkenraden, pastores
* Afstemming, mobiliteit
Doelgroep: landelijke synode
* Communicatie
Doelgroep: kerkelijk kader
VT

Buiten kerkverband
Doelgroep: Oecumene
Doelgroep: Studentenpastoraat en jongerenparticipatie
Doelgroep: Maatschappelijke organisaties en politiek
Doelgroep: Media

5. Communicatie
Informatiedragers

6. Middelen
Meer helderheid

7. Evaluatie

Bijlage Wetenswaardigheden
Cijfers en Swot-analyse

4.Sleutels

* Hoofdlijnen. Niet te veel details en cijfers 
* Bijzondere gedachten: rouwpastoraat, ruimte VT (Kerk en Israël)
* Raadpleging: hoeveel tijd voor categoriaal pastoraat?