Ontmoeting classis met pastores in de zorg

De classis Overijssel-Flevoland gaat in gesprek met pastores werkzaam in de zorg. Mensen die het pastoraat verzorgen bij instellingen zin welkom op donderdag 13 oktober van 14 tot ongeveer 16.30 uur in Eugeria, Roskamstraat 6 in Almelo.

Het is bijna drie jaar geleden dat we pastores uit de zorg en vertegenwoordigers van de protestantse classis Overijssel-Flevoland met elkaar hebben gesproken. ‘We vinden het nuttig om opnieuw met elkaar te spreken om kerk en categoriaal pastoraat maximaal op elkaar af te stemmen’, aldus de classis in een toelichting.

Er zijn sinds de vorige ontmoetingen allerlei nieuwe ontwikkelingen. De zorgpastores hebben inmiddels een adviserende stem in de synode gekregen, er zijn mogelijkheden om als zorgwerker in een gemeente een zending te krijgen en niet te vergeten: Er zijn ervaringen opgebouwd in de coronatijd van hoe je onder druk moet werken.

Wie wil meedoen, kan zich opgeven via k.vanderkamp@protestantsekerk.nl.

De agenda ziet er ongeveer als volgt uit:

1. Opening
2. Rondje: wie zijn we en wat komen we qua kerk/identiteit in ons werk tegen?
3. Corona-ervaringen
4. Kerkelijke ontwikkelingen
a. Ervaringen Theo Hettema
b. Zendingen vanuit kerk
c. Adviseur in de synode

PAUZE
- met rondleiding -
 
5. Ontwikkelingen zorg m.b.t. levensbeschouwing (verkennend)
6. Ds. Rienke Vedders-Dekker over haar promotieonderzoek naar kwetsbare ouderen
7. Wat verder ter tafel komt
8. Sluiting

Toelichting op de agenda
Bij 2: We kijken naar de huidige situatie in ons werk en stellen de vraag in hoeverre we daarin kerk en identiteit tegenkomen. Wat zijn de actuele vragen en uitdagingen?

Bij 3: De coronatijd heeft een enorm wissel getrokken op de zorg. De contacten met de buitenwereld, en dus ook met de kerk en de gemeentepastores, was aanvankelijk ingewikkeld. Hoe kijken we op die periode terug? Welke conclusies nemen we mee? En hoe staat het er nu voor? Zijn de vieringen al enigszins opgepakt?

Bij 4: Theo Hettema is wetenschappelijk beleidsmedewerker pastoraat van de dienstenorganisatie. Hij geeft een actuele stand van zaken van de relaties kerk en zorgsector.
Bij zendingen willen we kijken in hoeverre pastores een zending hebben vanuit een kerkelijke gemeente of kerkelijke vergadering. Hoe liggen de contacten? Zijn er verbeteringen mogelijk?
Bij adviseur in de synode stellen we vast dat de PKN 2 mensen voor categoriaal pastoraat als adviseur heeft aangezocht. Voor zorginstellingen zit daar ds. Rienke Vedders-Dekker. Welke verwachtingen leven er?

Bij 5: Dit agendapunt is verkennend van aard. Welke ervaringen leven er ten aanzien van identiteit bij de verschillende zorginstellingen.

Bij 6: Rienke werkt aan een dissertatie waar ze over enkele maanden op hoopt af te sturen. Het gaat over kwetsbare ouderen. Ter vergadering praat ze ons bij over het thema.

Foto: bankje in een zorginstelling te Hellendoorn, waar een vorige ontmoeting van classis met zorgsector plaatsvond