Ambulant predikant geïntroduceerd

Gemeenten die een tijdelijke predikant willen inzetten, kunnen vanaf september 2019 terecht bij de dienstenorganisatie. Dat schrijft de dienstenorganisatie op haar website. Het gaat om situaties waarin de gemeente vacant is, of te maken heeft met langdurige ziekte of bij zwangerschapsverlof.

Het werkt min of meer op dezelfde wijze als een uitzendbureau, zegt de website. Voor de gemeente is een geschikte en ervaren kracht direct beschikbaar.

De synode besloot tot de invoering van de tijdelijke predikant in november 2018. De ambulant predikant komt parttime in dienst van de dienstenorganisatie en wordt beroepen door de generale synode. De ambulant predikant moet niet verward worden met de interim-predikant die ook op tijdelijke basis gedetacheerd wordt vanuit de mobiliteitspool naar een gemeente. De interim-predikant is er echter niet voor het reguliere vervangingswerk maar voor de gemeente waar ‘huiswerk’ te doen is: bezinning op de toekomst, een veranderingsproces of het omgaan met een crisissituatie.


De synode heeft tijdens de bespreking van de ambulante predikant niet alleen gelet op het belang van de gemeente, het kan ook gunstig zijn voor een predikant om een tijdelijke invalbeurt te krijgen in een gemeente. Het vergroot de mobiliteit van predikanten. Predikanten die ervaring opbouwen met dit werk, zullen zich oefenen in een flexibele houding en leren een ambtsopvatting toe te passen waarbij ze vanaf het begin zich realiseren dat ze binnen afzienbare tijd weer afscheid moeten kunnen nemen. De predikant bindt zich dus minder aan een gemeente en meer aan het geheel van de kerk.

Het geheel van maatregelen overziende die de kerk in de achterliggende jaren heeft genomen, merk je een groeiende interesse in het collectief van gemeenten en predikanten. Zo zijn de functies van classispredikant en voorzitter visitatie eveneens verbonden aan bredere verbanden van de kerk, te weten de werkgemeenschappen en de ringen. De interim-predikant die al eerder is ingevoerd werkt op tijdelijke basis. En de ambulante predikant is de volgende loot aan deze collectieve boom.

Gemeenten en predikanten die geïnteresseerd zijn, kunnen contact opnemen met de mobiliteitspool via arbeidsbemiddeling@protestantsekerk.nl of bellen naar 030 - 880 15 05.