Hooglopende diaconale discussie in Enschede

Het Diaconaal Platform Enschede is via de pers in een discussie beland met de stedelijke politiek in het algemeen en wethouder Arjan Kampman in het bijzonder. Het platform heeft in een brief kritiek geuit op het sociale beleid van de gemeente. De Twentse Courant / Tubantia doet daar verslag van.

Het diaconale platform kritiseert de gemeentelijke behandeling van WMO-aanvragen en bijstandsuitkeringen. De gemeente zou zich daarbij te veel laten leiden door kostenbesparing. Het college van B & W vindt dat de brief onjuistheden bevat en lasterlijk is opgesteld. Raadsleden spraken vrijdag 27 november in een online-verbinding met het platform over de kwestie. Het college heeft naar aanleiding van de commotie toegezegd op korte termijn met leden van het Diaconaal Platform Enschede om tafel te zullen gaan zitten.

Jan Veldhuizen, voorzitter van het platform, reageerde eerder teleurgesteld op een aanbod tot gesprek met de gemeentesecretaris Kees Meijer. Het platform pleit voor een onafhankelijk raadsonderzoek naar het gemeentelijke beleid. Men verwijt de overheid barrières op te werpen voor inwoners die recht hebben op WMO en bijstand.

Bij het diaconaal platform zijn onder meer diverse kerken aangesloten, zoals de Protestante Kerk uit Enschede en uit Glanerbrug, de protestantse gemeente Enschede-Bethel, de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt, de Nederlands Gereformeerde Kerk, de Christelijk Gereformeerde Kerk, de Rooms-Katholieke Kerk, de Unie van Baptistengemeente, de Vrije Baptisten, de Evangelische Gemeente, de Doopsgezinde Gemeente en de Zevendedagsadventisten.

De discussie die in Enschede wordt gevoerd speelt op meer plaatsen. De burgerlijke overheid heeft de verantwoordelijkheid de budgetten toe te kennen aan de mensen in nood. Uit armoede-onderzoek van de kerken blijkt dat mensen die recht hebben op uitkeringen veel hinder ondervinden van de bureaucratie.