Eflits – juni 2021 -  

E-flits uit de classis Overijssel-Flevoland met informatie over kerk en regio
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Corona en verder

Het aantal mensen dat tegen corona gevaccineerd is, neemt toe. Er komt daardoor meer ruimte voor kerkelijk en maatschappelijk leven. De routekaart die daarin een gids wil zijn, is eerder gepresenteerd en de zwaarte van de maatregelen lijkt stapsgewijs terug te kunnen gaan. Voor de laatste berichten: klik hier.  De brochure ‘Kerk na corona’, bedoeld als bezinningsmateriaal voor kerkenraden, is in opgemaakte PDF-vorm te downloaden. Klik hier. En er is een bezinnende online-uitgave van prof. dr. Joep de Hart over de consequenties van de pandemie voor het zieleleven. Klik hier voor zijn afscheidsrede.

Tijdelijke aanstellingen
Vanaf 1 juli gelden nieuwe spelregels voor pastores die hulpdiensten verrichten. De dienstenorganisatie heeft alles rond incidentele hulpdiensten, structurele hulpdiensten, tijdelijke diensten en tijdelijke diensten van een beginnend predikant logisch op rij gezet. Klik hier.  

Anbi
Colleges van kerkrentmeesters en diaconieën worden uitgenodigd om voor 1 juli hun anbi-gegevens op de website te actualiseren. Dat is nodig om contribuanten binnen de spelregels van de belasting hun bijdragen te kunnen laten overmaken. Klik hier. 

Digitaal diaconaal moment
Diakenen en zwo-commissies van Overijssel-Flevoland kunnen meedoen tijdens een digitaal uurtje met consulente Evelien Vrolijk op woensdag 30 juni om 20.00 uur. Het gesprek gaat over ‘lockfree het nieuwe seizoen in’. Wie erbij wil zijn, kan zich melden via e.vrolijk@protestantsekerk.nl.

Studentenpastoraat
Het studentenpastoraat in Zwolle heeft bericht dat de landelijke PKN het werk aan de onderwijsinstellingen in de provinciehoofdstad financieel ondersteunt. Het werk kan voor tenminste vijf jaar worden voortgezet. Eerder al berichtten we dat Enschede een bijdrage ontvangt. Klik hier.  

Eeuwige beginners
Ds. Guus Labooij uit IJsselmuiden heeft een boek geschreven wat als introductie is bedoeld voor mensen die geen geloofsachtergrond hebben. Hij werkt het christelijk geloof uit in enkele hoofdlijnen die ook voor buitenstaanders toegankelijk zijn. Het boek heeft de sprekende titel ‘Christelijk geloof voor eeuwige beginners’. Klik hier.

Israël en Palestina
Op diverse plaatsen discussiëren predikanten uit de classis mee over de spanningen in Israël en Palestina. Het moderamen van de generale synode heeft er een verklaring over uitgebracht (klik hier). Ds. Reinier Gosker verbonden aan de classicale werkgroep Kerk en Israël wijst op een gezamenlijk initiatief van Joden en Arabieren in Israël (klik hier).

Geroepen en gezonden
Het rapport over het ambt dat op 11 juni in de generale synode wordt besproken, komt ook op diverse tafels aan de orde in de classis. Het breed moderamen wisselde er over van gedachten (klik hier) en het staat op de agenda van de classicale vergadering van 8 juni. Prof. dr. Leo Koffeman geeft een toelichting voor de classis.

Leidmotief 2021/2022
De PKN zet komend seizoen in op de toekomst van de kerk. Het jaarthema 2021/2022 is ‘Van U is de toekomst’. De visienota gaat ook over de toekomst. En er is nu al didactisch materiaal beschikbaar. Klik hier.

Personalia
De volgende mensen in de regio hebben deze maand bericht dat ze met veranderingen te maken hebben:
* Ds. Johan Duijster uit Papendrecht doet zondag 6 juni intrede in de protestantse gemeenten van Marknesse en Emmeloord.
* Ds. Taede Deelstra uit Krabbendijke / Yerseke doet op zondag 6 juni intrede in de protestantse gemeenten Creil, Espel en Nagele.
* Ds. Johan Menkveld uit Wanneperveen / Belt Schutsloot doet op zondag 6 juni intrede in de gereformeerde kerk van Urk.
* Ds. Frans Westerman uit Bant doet op zondag 4 juli intrede in de protestantse gemeente te Willemsoord.
* Ds. Piet van ’t Hof uit Huizen is op 23 mei bevestigd in de hervormde gemeente te Rijssen (wijk 4).
* Ds. Marieke Ariesen-Holwerda uit Bolsward doet op 4 september intrede in de protestantse gemeente Steenwijk.
* Ds. Michel Maas uit Dordrecht heeft het beroep aangenomen naar de hervormde gemeente te Rijssen (wijk 3).
* Ds. Florisca van Willegen tot voor kort werkzaam in Uithoorn heeft het beroep aangenomen naar de protestantse gemeente te Almere-Haven.
* Ds. Jan Molenaar uit Ede is beroepen door de hervormde gemeente IJsselmuiden-Grafhorst (wijk 1).
* Ds. Gerrit den Dool neemt zondag 20 juni afscheid van de protestantse gemeente te Willemsoord. Hij gaat in Vledder wonen.
* Ds. Ingrid de Zwart neemt zondag 20 juni afscheid van de protestantse gemeente te Deventer. Ze gaat met emeritaat.
* Ds. Richard Vissinga uit Kampen neemt zondag 6 juni afscheid van de gereformeerde kerk te Hasselt.
* Ds. Gerrit Jan Zomer neemt zondag 11 juli afscheid van de hervormde gemeente Staphorst De Rank. Hij gaat met emeritaat.
* Ds. Aaltsje van der Honing uit Oppenhuizen neemt afscheid van het categoriaal pastoraat in Steenwijk.
* Ds. Trijnie Plattje heeft op zondag 27 juni een uitzwaaidienst in de gemeente Colmschate-Schalkhaar. Ze is met emeritaat.
* Ds. Dick Wolters heeft 30 mei afscheid genomen van de hervormde gemeente Vollenhove. Hij gaat naar Amsterdam-Noorderkerk.

-------------------------------------------------------------------
De e-flits verschijnt maandelijks. Dit is jaargang 3, nr. 10 (juni 2021). Wilt u deze mails niet ontvangen? U kunt zich uitschrijven via k.vanderkamp@protestantsekerk.nl. Wilt u een mailadres toevoegen voor een gratis e-flits, dan kunt u zich op hetzelfde adres aanmelden.