Feiten van Overijssel

Wat betekenen nieuwe vorm van beleidsonderzoek? De provincie Overijssel nodigt af en toe mensen uit om gratis kennis te nemen van ontwikkelingen in de provincie. Donderdag 17 juni is het weer zo ver. Onder de noemer ‘Feiten, Feiten, Feiten 21’ kan een ieder die dat wil meedoen van 13.30 uur tot 16.00 uur.

Het is virtueel, en tóch leuk, schrijven de organisatoren. En er is plek voor iedereen. Dus je kunt er bij zijn.

Diverse disciplines komen voorbij. Anne-Charlotte Hoes is als onderzoeker betrokken bij diverse innovatie trajecten in het agrofood en groene domein. David Hamer is als plaatsvervangend sectorhoofd Ruimtelijke Ordening en Leefomgevingskwaliteit altijd bezig met het onderzoeksveld rond ruimtelijke ordening. Marijn Molema initieert en begeleidt verdiepend onderzoek naar de leefbaarheid van Fryslân. Annemarth Idenburg is gefascineerd door de vraag hoe de samenleving omgaat met complexe maatschappelijke vraagstukken en hoe de overheid daar richting aan kan geven.

Wie zich wil opgeven kan hier terecht.