Kerstgedachten

Het is een goede gewoonte om elkaar met kerst een groet te doen toekomen. Je maakt pas op de plaats en kijkt net iets bewuster om je heen dan anders. En je zet gedachten die opkomen op papier en deelt ze met mensen in je omgeving.

Juist bij de donkere dagen van kerst proberen we oog te hebben voor mensen die in stilte en alleen de kerst vieren. Initiatieven als die van RTV-Oost om iets extra’s te doen voor de voedselbank zijn passend. En de diakenen in Hardenberg-Heemse hebben het voortouw genomen om een tafel van hoop te organiseren, waar ze gemeenteleden en vluchtelingen met elkaar in contact brengen. Er zijn tientallen, honderden van dit soort initiatieven, alleen al in de classis Overijssel-Flevoland.

Bij alle wensen die uitgaan, sluit de classis zich aan. ‘In de verwarring van de wereld komt in Christus het leven aan het licht zoals God er naar verlangt. In Hem krijgt alles en iedereen glans vanuit de eeuwigheid. Ik wens u vreugde toe van dat evangelie en hoop dat de bezieling zich in uw omgeving mag verspreiden’, zo is het verwoord in een kerstgroet naar kerkenraden en pastores.

In een schrijven van Kerk en Werk van de dienstenorganisatie in Utrecht wordt een gedicht aangehaald:

In een droom liep ik een winkel binnen;
achter de toonbank stond een engel.
Ik vroeg: ‘Wat verkoopt u hier?’
‘Alles wat u maar wilt’, zei de engel.

‘O’, zei ik, ‘echt waar?
Ik wil graag vrede op aarde,
gezondheid, vrijheid en respect voor iedereen’.

‘Wacht even’, zei de engel,
‘U begreep mij verkeerd.
Wij verkopen hier geen vruchten,
alleen maar zaden’.

Foto: straattafereel in Zwolle