Negentig procent vrouwelijke predikanten heeft last van seksisme

Vrouwelijke predikanten hebben met allerlei vormen van seksisme te maken in de kerk. Dat concludeert het Nederlands Dagblad op 12 juni 2021 op basis van een online enquete waarop 312 van de aangeschreven 1300 vrouwelijke voorgangers hebben gereageerd.

Driekwart van de voorgangers zegt seksistisch benaderd te worden door gemeenteleden. Zestig procent zegt ten achter gesteld te worden ten opzichte van mannelijke collegae. Veertig procent zegt ook vanuit het bestuur van de kerk seksisme te ervaren.

Het ND vroeg naar de aard van seksistische uitlatingen; 57 procent zegt dat mensen twijfel verwoorden aan de competenties als voorganger; 52 procent kreeg ongewenste opmerkingen over het uiterlijk of de kleding; 31 procent kreeg ongewenste opmerkingen over het single-zijn of de relatie; 30 procent heeft denigrerende opmerkingen in het algemeen ervaren; 23 procent kreeg ongewenste opmerkingen bij een zwangerschap; 17 procent heeft seksuele toespelingen ervaren; nog eens 17 procent zegt ervaring te hebben te zijn afgewezen bij een sollicitatie vanwege het vrouwzijn.

In reactie op het seksisme geeft 57 procent aan strijdlustig te reageren; 51 procent maakt zich boos; 25 procent is verdrietig; 20 procent zegt dat de opmerkingen geen invloed hebben; 19 procent zegt dat het de kwaliteit van voorganger onder druk brengt; 11 procent meent dat men er door belemmerd wordt in zijn beroep.

Op de vraag wat er aan seksisme te doen is, geeft 65 procent aan dat er meer aandacht voor zou moeten zijn in de predikantsopleiding; 51 procent verwacht gesprekken in het kerkverband en bij overkoepelende organisaties over seksisme. De verwachtingen van de overkoepelende organisaties liggen wat dat betreft hoger dan gesprekken in de eigen gemeente over dit thema (44 procent) en gesprekken met het bestuur van de kerk (39 procent).

Puzzels

Het Reformatorisch Dagblad berichtte 11 juni dat het moderamen van de PKN besloten heeft geen vrouwenquotum voor de kerkelijke organen van de PKN in te stellen. Er was een suggestie gedaan om wel met een quotum te werken om het aantal vrouwen op representatief niveau in het geheel van de kerk te brengen, en ook op het bestuurlijke niveau. Het moderamen, dat vijf leden telt, denkt dat een verplicht quotum voor vrouwen vanwege allerlei criteria waaraan een lid moet voldoen ‘kan leiden tot onoplosbare puzzels’. Het Nederlands Dagblad bericht veel positiever over de besluitvorming op dit punt. Daar zegt men: 'Zaterdag besloot de generale synode dat er in het vijfkoppige synodebestuur ten minste één man en één vrouw moeten zitten, en liever nog minstens twee vrouwen en twee mannen'. De Reuver, zaterdag herkozen als scriba, reageert op het onderzoek noemde de resultaten 'ernstig', dat negen op de tien vrouwen met seksisme te maken krijgen. Hij noemde het 'heel goed' dat het ND de cijfers blootlegt. 

De classicale vergadering Overijssel-Flevoland kampt net als de generale synode met een ondervertegenwoordiging van vrouwen. De classis besloot onlangs om een speciale verkiezingscommissie in te stellen die als taak heeft gericht mensen te zoeken voor afvaardiging naar het bovenplaatselijke niveau en daarbij is verzocht criteria als gender, leeftijd en regio scherp in het vizier te houden.

Foto: snapshot van de synode waar men balans zoekt tussen man en vrouw