Andere systematiek van financiering kerk bepleit 

Ds. Rianne Veenstra, predikante in Almere Buiten, pleit in het dagblad Trouw op 24 februari 2022 voor een andere wijze van financiering van de kerk. Sinds jaar en dag wordt de kerk gefinancierd vanuit Kerkbalans, collecten en vermogen. Maar deze systematiek sluit niet aan bij actuele vragen. Kerken in de voorhoede van de secularisatie met veel ondernemingszin krijgen weinig kansen, terwijl kerken met dood geld het eigen bestaan tot in lengten van jaren kunnen verlengen. 

Zoals bekend is de financiering van het kerkenwerk in Almere al vanaf de aanvang van de woningbouw niet vanzelfsprekend. Ooit was er een Zuiderzeefonds waarmee nieuwe gemeenten in Flevoland van de grond konden worden getild. Inmiddels moeten al die gemeenten zelf de financiële onderbouwing vinden voor het werk; dat is best een opgave in een nieuwe stad als Almere waar de eerste huizen pas begin jaren tachtig zijn verrezen en waar inmiddels de grootste stad van de classis Overijssel-Flevoland is verrezen. Probleem is, dat de overheid wel voorzieningen financiert als onderwijsinstellingen en infrastructuur, want nieuwe bewoners moeten daar vanaf het begin gebruik van kunnen maken; maar de kerken financieren niet bij voorbaat nieuwe kerkelijke ondernemingen. Eerst moeten er voldoende mensen zich aansluiten en bijdragen in Kerkbalans voordat er van kerkbouw sprake kan zijn. Nu hoeft dat geen probleem te zijn, als er voldoende ondernemingszin is en als er ruimte wordt geboden dat entrepreneurship financieel ruimte te geven. 

Ds. Rianne Veenstra gaat in haar artikel voor Trouw overigens niet zo ver dat ze de consequenties aangeeft van de huidige financiering voor een stad als Almere. Ze legt alleen een vinger bij een beslissend punt: hoe is het huidige financieringssysteem opgebouwd en in hoeverre sluit dat aan bij de vragen van deze tijd. 

Voor het artikel klik hier.