Mijlpaal voor Klein-Salland

Er zijn weinig plekken in Overijssel-Flevoland waar de samenwerking van kerken zover is als in Klein-Salland. Donderdagavond 3 maart bereikte men opnieuw een mijlpaal. Nadat er zo’n zeven jaar geleden een intentieverklaring was ondertekend, namen de kerkenraden uit de regio donderdag een samenwerkingsovereenkomst aan. Daardoor krijgt een gezamenlijk Breed Overleg, samengesteld vanuit de vier deelnemende kerkenraden, een helder omschreven mandaat en taak aangereikt om de afstemming tussen de gemeenten nog verder te polijsten.

De kerkenraden van Wesepe, Olst, Wijhe en Raalte lieten er tijdens een bijeenkomst in het Langhuus in Wijhe geen twijfel over bestaan. Men gaf unaniem aan de samenwerking verder vorm te willen geven. Er waren al diverse afspraken over vervanging in de zomer, een aantal gezamenlijke diensten, en gezamenlijke inspanningen in het jeugdwerk. Donderdag kwam er een verdere taakstelling bij, waarbij het Breed Overleg als gezamenlijk koepel optreedt en wisselend per jaar één plaats als trekker van de samenwerking optreedt.

De kerkenraden hebben op eigen initiatief tot verdere samenwerking besloten. De predikanten spelen een stimulerende en verbindende rol. Donderdagavond benadrukten diverse kerkenraadsleden nog eens hoe belangrijk het is de gemeenteleden mee te nemen. De aanwezige kerkenraadsleden zijn daarbij een soort ambassadeurs voor de samenwerking naar hun achterban. Vanuit Wijhe vertelde men, dat er omwille van het draagvlak iedere zondag tijdens de coronacrisis gebeden is voor de kerken in het verband van Klein-Salland; zodat de andere gemeenten binnen de horizon blijven van gebed en geestelijk leven in eigen kring. Elke kerkenraad zet zich in om het kerkelijk leven rond het eigen kerkgebouw toekomst te geven en daarbij helpt de onderlinge samenwerking. Er waren dan ook geen tegengeluiden, toen de samenwerkingsovereenkomst door diaken Alexander Toeter in bespreking werd gegeven.

Dat corona nog steeds niet helemaal weg is, bleek uit de bijeenkomst. Alle kerkenraden waren goed vertegenwoordigd,  mensen die ontbraken moesten vanwege corona thuisblijven. Onder hen de voorzitter van het nu verder gedefinieerde Breed Overleg Egbert Gritter.

Wie de samenwerkingsovereenkomst wil lezen, compleet met bijlagen waarin onder meer de verantwoordelijkheden van het Breed Overleg zijn benoemd (bijlage 3): klik hier.

Foto: Moment van stemming over de samenwerkingsovereenkomst van Wesepe, Olst, Wijhe en Raalte