Eeuwigheidszondag in veel gemeenten Steenwijkerland

Bijna alle gemeenten in de regio Steenwijkerland gedenken hun doden op eeuwigheidszondag. Blokzijl handhaaft nog de gewoonte om dat te doen op oudjaarsavond. ‘Je zou zelfs kunnen overwegen om de herdenking naar de eerste zondag van november te verschuiven, in de buurt van allerheiligen, zoals dat in de rooms-katholieke kerk gebeurt. Dan heb je alle ruimte om op de laatste zondag van het kerkelijk jaar het thema van de eeuwigheid aan de orde te stellen’.

Eén van de predikanten bij de ringbijeenkomst in Oldemarkt (protestantse gemeente) op 28 november maakte de balans op na een rondje langs alle gemeenten. Verschillende aanwezigen hadden aangegeven hoe ze inkleuring geven aan eeuwigheidszondag. In Wanneperveen-Beltschutsloot boden ze voor het eerst de mogelijkheid om aansluitend aan het noemen van de namen als gemeentelid naar voren te komen en een kaarsje aan te steken voor iemand die je liefhebt. Velen maakten gebruik van deze mogelijkheid. In Vollenhove (gereformeerd) had men zaterdag voorafgaand aan de zondag de kerk geopend en konden mensen een kaarsje branden. Iemand uit Oldemarkt maakte een uitstapje naar de invulling die de rooms-katholieke broeders en zusters geven aan de gedachtenis. Ze lopen als parochieleden over de begraafplaats langs de stenen, steken lichtjes op en gaan naar de kerk.

In het rondje langs de gemeenten kwam veelvuldig het thema voorbij van de middengeneratie. ‘Ik heb twee jonge gezinnen maar met het neus op de feiten gedrukt. Als jullie niet komen, kunnen we over twintig jaar de kerk sluiten’, zei één van de aanwezige predikanten. In Zwartsluis (hervormd) vertelde men een gezinscoach te hebben aangesteld. In Kuinre merkt men dat kinderen wel willen komen en een eigen plek hebben als zondagsschool op de kraak. Sint-Jansklooster, waar men binnenkort een nieuwe predikant zal beroepen, vertelde afgelopen jaar vier belijdeniscatechisanten te hebben gehad en het jaar daarvoor zelfs acht. Het thema is actueel en daarom werd besloten dat het centraal aan de orde zal komen op de volgende bijeenkomst in mei 2020 (naschrift: de datum wordt donderdag 28 mei 2020 D.V.). Die bijeenkomst zal plaatsvinden in Blokzijl.

Herman Brouwer, voorzitter van de gastvrijheid verlenende protestantse kerkenraad, leidde het thema ‘gebed’ in. Hij vertelde hoe de week van gebed in januari invulling krijgt. In de loop van de week bezoekt men diverse kerkgebouwen en geeft invulling aan het gebed. Hij zei open te staan voor een verruiming van het initiatief over meer kerkgebouwen in de ring. Klaas van der Kamp nodigde de aanwezigen uit om zelf een gebed in te sturen aan hem als classispredikant. ‘We kunnen dan de ingezonden gebeden een plek geven op de website met de naam en woonplaats erbij. Andere plaatsen kunnen dan zo af en toe van de website een gebed gebruiken in de eredienst. Op die manier kan je de geloofsverdieping van de ring een plek geven in de breedte van de kerken’. Ds. Egbert Jans had het thema ingeleid met een vesper waarin hij het gebed centraal aan de orde stelde. 'De Geest bidt en wij bidden met hem mee'. 

Herman Brouwer vroeg naar de nieuwe regels rond de VoG. De synode heeft onlangs besloten dat pastores en vrijwilligers op plaatselijk vlak ook een VoG-verklaring moeten hebben. Brouwer wilde weten om welke mensen het gaat en om de vraag of zoiets geen discriminatie gaat inleiden van mensen die eenmaal in de fout gegaan geen kansen meer krijgen in de kerk. Er werd toegezegd dat op dit punt correspondentie zal worden gestart met de landelijke kerk. De volgende keer kunnen de resultaten van dat gesprek worden gedeeld.

Foto: voorbereiding van de vesper; Herman Brouwer steekt de kaars aan en Egbert Jans ordent de liturgie

Op verzoek van de ring is er correspondentie geweest over de VoG-verklaring. Klik hier voor de reactie.