Zang op Urk

De vissersplaats Urk houdt op Hemelvaartsdag voor de vijftigste keer een concert met de titel ‘Zang op Hemelvaart’. De jubileumeditie vindt plaats – hoe kan het ook anders? – op donderdag 30 mei. Het concert begint om 19.00 uur. De zaal gaat een uur eerder open. Men kan te voren kaarten reserveren voor 15 euro per volwassene.

Zang op Hemelvaartsdag is een jaarlijks terugkerend koorconcert waaraan door een groot deel van de Urker koren wordt meegewerkt. Het repertoire bestaat voor een groot deel uit psalmen, gezangen en geestelijke liederen.

Het idee voor dit koorconcert is ontstaan toen in 1968 op Urk het 1000-jarig bestaan van het voormalige Zuiderzee-eiland werd gevierd. De Urker koren boden toen de bevolking een concert aan in de oude visafslag op de haven. Het concert sloeg aan en werd daarom jaarlijks opnieuw georganiseerd. Vanuit het gehele land komen ieder jaar weer 3000 mensen naar Urk om van dit evenement te genieten.

In 1998 werd het concert verplaatst naar de nieuwe visafslag. Sinds 2014 vindt het concert plaats in Sporthal de Vlechttuinen.

De volgende koren uit Urk verlenen dit jaar hun medewerking aan het concert:

Kinderkoor ‘Klein maar dapper’ o.l.v. Wim Magré
Het Urker Mannenkoor ‘Halleluja’ o.l.v. Bert Moll
Het Christelijk Urker Visserskoor ‘Crescendo’ o.l.v. Louwe Kramer
Het mannenkoor ‘Urker Zangers’ o.l.v. Jacob Schenk
Het Jong Gemengd Koor ‘Immanuel’ o.l.v. Harm Hoeve
Chr. Brassband ‘Valerius’ o.l.v. Chris te Hennepe

http://www.zangophemelvaart.nl/Home