Eigen tarieven gemeenten

Mogen plaatselijke gemeenten zelf tarieven vast stellen die ze hanteren voor het leiden van een kerkdienst, of is men gehouden de landelijke richtlijnen toe te passen? Die vraag kwam onlangs van een predikant, nadat hij in een gemeente voorging en ontdekte dat hij iets meer dan de helft van de landelijk genoemde prijs van 136 euro ontving.

De landelijke kerk laat jaarlijks weten wat de tarieven zijn voor verschillende soorten diensten. Per 1 januari 2022 is het tarief voor een preekbeurt 136 euro en 0,24 euro per autokilometer. Als er sprake is van een trouw- of rouwdienst geldt het dubbele tarief, omdat er meer voorbereiding nodig is; dus 272 euro. Voor catechese rekent de landelijke kerk 51,06 euro per catechese-uur en voor een uur pastoraat, diaconaat of missionair werk 34,04 euro (Klik hier).

Er zijn enkele gemeenten die eigen tarieven hanteren. De argumentatie verschilt: ‘We zijn een kleine gemeente en dus mogen we minder uitbetalen’. ‘We laten het over aan de dominee en geven hem een briefje waarop hij kan aankruisen of hij eventueel een lager tarief wil doorrekenen’. ‘Het is coronatijd, er zijn amper mensen in de kerk, dus kan het tarief wel iets lager’.

De informatiedienst van de Protestantse Kerk laat desgevraagd weten dat er geen ruimte is voor dat soort eigen invullingen van vergoedingen. De dienst verwijst naar Generale Regeling 5, art. 40a.1. Daar staat: ‘De rechtspositie van een predikant kan door de betrokken gemeente en predikant niet afwijkend worden geregeld’. Daaronder vallen dus ook de vergoedingen voor preekbeurten.

Het is ook bij andere kerken gebruikelijk dat men een zekere standaardisatie in kosten en vergoedingen aanbrengt. Wie even googelt kan de tarieven vinden. De Rooms-Katholieke Kerk in de Noordoostpolder hanteert bijvoorbeeld de volgende verplichte betalingen; we hebben het dan over afdrachten die parochianen moeten doen om gebruik te maken van clericale ondersteuning:
Voor misintenties betalen parochianen 8 euro.
Voor het laten dopen betalen parochianen 75 euro.
Voor een huwelijk: 500 euro.
Voor een uitvaart: 500 euro.
Voor een crematie of uitvaartdienst: 350 euro.
Voor een uitvaart zonder gebruik van de kerk: 350 euro.
Voor een avondwake: 100 euro.

Trek niet te snel conclusies in de zin van ‘als een rooms-katholiek trouwt met een protestant kunnen ze samen dus het beste naar een protestantse dominee gaan’. Dat lijkt financieel voordeliger, omdat je met 272 euro klaar bent. Maar dat is alleen het pastoraal-liturgische deel; voor de kerk moet je vaak nog weer apart betalen en voor een organist. Als je alles optelt ontlopen de tarieven elkaar niet zo veel.

Foto: Tarieven zichtbaar op een tafel in een Franse kerk