Hengelo introduceert drie gebedswakes per dag

Mensen hebben behoefte aan vaste momenten van verstil­ling en rust waar iedereen gewoon kan aanschui­ven. Vanuit die gedachte lanceert de Waterstaatskerk in Hengelo twee nieuwe initiatieven. Vanaf 29 oktober zet men op werkdagen het getijdengebed in en aansluitend is er een vast inloopspreekuur. De initiatieven zijn mogelijk geworden, nu de verschillende wijken in Hengelo hun krachten hebben gebundeld in één structuur en één gebouw, de Waterstaatkerk, die vorig jaar is vernieuwd.


De leden van de PKN Hengelo kerken sinds een jaar samen in de Waterstaatskerk. De drie wijkgemeenten zijn samengevoegd. Het idee van de getijdengebeden ontstond tijdens gesprekken met gemeenteleden over hoe men het kerkzijn wil invullen. Vanaf 29 oktober zijn er in de Waterstaatskerk elke werkdag drie korte gebedsbijeenkomsten: een ochtendgebed om 08.30 uur, een middaggebed om 12.30 uur en een avondgebed om 22.15 uur. Bezoekers worden welkom geheten met het luiden van de eeuwenoude klok van het vroegere Huys Hengelo, die tegenwoordig weer in de toren van de Waterstaatskerk hangt. Religieuze achtergrond doet er niet toe. Iedereen is welkom.


Elke gebedsbijeenkomst duurt maximaal een kwartier en bestaat uit een aantal vaste onderdelen. Zoals het aansteken van een kaars, een openingstekst, het lezen van een psalm en een tekst uit het evangelie en een gebed. Het is kort, het is ingetogen en er zijn momenten van stilte.


Op de website geeft de kerkenraad verder uitleg. En ook TC Tubantia schreef deze week over de vernieuwde aanpak van het kerkenwerk. De website plaatst het initiatief onder de noemer: ‘Een open kerk... ‘.


‘Een van de belangrijke motieven om midden in de stad te willen gaan zitten als gemeente is de zichtbaarheid en laagdrempeligheid’, stelt de site. Komend seizoen zal er daarom een begin gemaakt worden met twee belangrijke min of meer vaste activiteiten waar iedereen die daar behoefte aan heeft gebruik van kan gaan maken. De website geeft de volgende toelichting:

Getijdengebeden

'Uit het gemeentegesprek en het afrondende verhaal ‘Ontmoeting Verbeeld’ kwam naar voren – en hoe verrassend was dat – om op vaste tijden een moment van verstilling, rust en gebed te kunnen beleven. Doorpratend over dat verlangen kwamen we toen uit bij het aloude ‘getijdengebed’. Tijd die vrijgemaakt wordt, even apart genomen wordt van de ‘gewone’ dingen van de dag, om tot jezelf en tot God te komen. De gedachte is om in de Waterstaatskerk de dag te beginnen met een ochtendgebed, te ‘onderbreken’ met een middaggebed rond lunchtijd en af te sluiten met een avondgebed. Zodra we daar een begin mee maken (niet alles zal gelijk worden uitgerold) laten we dat de gemeente, maar ook heel de stad weten'.

Inloopspreekuur

'Naast alle gebruikelijke pastorale aandacht wordt dit seizoen een begin gemaakt met ‘Inloopspreekuur Waterstaatskerk’ waar iedereen die behoefte heeft aan een luisterend oor zonder afspraak kan binnenlopen. Om het hart eens te luchten. Om woorden te zoeken waar nauwelijks woorden voor waren. Om op te biechten wat dwars blijft zitten. Om te vertellen wat verteld moet worden. En dat in de bescherming van het persoonlijke contact waarin het ambtsgeheim geldt: jouw verhaal is hier veilig. Ook hier geldt: zodra het van start kan zal bekendmaking volgen'.

Kwartiertje

Jan Ankoné van de Twentsche Courant Tubantia schreef over het initiatief. Herman Koetsveld, één van de predikanten, komt aan het woord. Herman Koetsveld  verwacht niet dat er meteen ‘hele volksstammen’ op de getijden zullen afkomen. Maar dat weerhoudt dominee Herman Koetsveld er niet van te beginnen met wat hij het ‘Kwartiertje voor God, een moment van rust’ heeft gedoopt.

‘Het is een oude vorm in een nieuw jasje’, legt Koetsveld uit in de krant. De gebedsmomenten zijn afgeleid van de klassieke getijdengebeden. ‘Een getijdengebed is een oeroude manier om de structuur van de dag vorm te geven. Het dagelijks werk wordt begonnen, onderbroken en afgesloten met een meditatief gebedsmoment. In heel veel culturen en religies zie je zo’n soort structuur. In de christelijke traditie is die vooral bewaard gebleven in kloosters’.

Aansluitend op de morgengebeden op maandag en woensdag, tussen 08.45 en 10.00 uur, gaat dominee Koetsveld ook een inloopspreekuur houden. Wie dat wil kan er zijn of haar verhaal kwijt. Zonder afspraak, desgewenst anoniem. ‘Gewoon iemand die naar je luistert’. Koetsveld is ervan overtuigd dat er behoefte aan is. ‘De psychologenpraktijken zitten boordevol. Voor een deel zit die problematiek ook op het levensbeschouwelijke vlak’.


Elke woensdag wordt het middaggebed vooral muzikaal ingevuld. Door Evan Bogerd, de jonge kerkmusicus van de PKN Hengelo. ‘Een met korte teksten omgeven lunchconcert eigenlijk’. De eerste aflevering is op 31 oktober.

Foto: Waterstaatskerk Hengelo (website)