Blad Kerkbeheer schrijft over 'box-concept' Grote Kerk te Steenwijk

De Grote Kerk in Steenwijk ondergaat een unieke verandering. Er komen grote units in de kerk, waardoor een monumentale kerk ineens verandert in een doeltreffend vergadercentrum. Het blad Kerkbeheer van deze zomer publiceert er over. We geven een uitvoerig citaat waarin het concept wordt uitgelegd.

‘De interne verbouwing bestaat feitelijk uit drie belangrijke onderdelen waarbij sprake is van het zogenaamde box-in-box principe. Het voordeel daarvan is dat de ingrepen in de toekomst zo nodig weer ongedaan gemaakt kunnen worden, omdat ze reversibel zij. Ten eerste wordt in de noordbeuk een moderne toiletgroep gerealiseerd inclusief een invalidentoilet die aan alle eisen voldoet. Verder wordt in de zuidbeuk een unit gebouwd met vergaderfaciliteiten zowel op de begane grond als op de etage. Deze ruimte biedt plaats vaan zes vergaderruimten die met een schuifwand van elkaar kunnen worden gescheiden. In de unit is ook plaats voor een keuken en een berging. Daarnaast zal het kerkelijk bureau erin worden ondergebracht’.  

 

‘Op termijn is het de bedoeling dat alle bijeenkomsten die nu nog in ontmoetingscentrum ‘De Klincke’ en in pand ‘Zoer’ worden gehouden in de unit vin de kerk gaan plaatsvinden zodat genoemde panden kunnen worden afgestoten. Zeer veel aandacht is er gegeven aan de geluidswerendheid van de ‘unit’, mede door de gelijktijdigheid van bijvoorbeeld erediensten met orgel begeleiding (een van Oeckelenorgel) en oppas, kindernevendiensten en jeugdsoos functies gaf dit in het ontwerp speciale eisen’.

‘Tenslotte is besloten om de ingang van de kerk te verplaatsen naar het midden van de kerk. Daarvoor zal een nieuwe aanbouw worden gerealiseerd. Hiervoor is vergunning verleend mede op grond van het feit dat in de 16e eeuw op dit plaats ook een toegang tot de kerk was. Bij de graafwerkzaamheden op deze plek zijn nog resten van de oude funderen teruggevonden’.