Gratis VOG voor kerklid

eHerkenning biedt de mogelijkheid om een gratis Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan te vragen voor vrijwilligers die met kwetsbare mensen werken. Dat heeft Daniëlle Woestenberg onlangs vertelt in een interview met het Nederlands Dagblad. Daniëlle Woestenberg is secretaris van het contactorgaan CIO, het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken, die 31 christelijke en joodse kerkgenootschappen representeert bij de overheid.

Woestenberg constateert in het interview dat het steeds lastiger wordt om met de overheid te overleggen. De ambtenaren hebben weinig besef van de rechtspositie van de kerken. Kerken hebben een eigen rechtspersoonlijkheid, ze onderscheiden zich van verenigingen en stichtingen en vragen daarin om een eigen gedragscode. Ambtenaren voelen dat niet aan.

Je merkt dat onder meer bij de digitale communicatie. Voor burgers loopt dat via hun burgerservicenummer en hun DigiD. Kerken kunnen daar nog maar voor een deel gebruik van maken. De Protestantse Kerk kan tot op niveau één ongestoord gebruik maken van e-Herkenning. Dat impliceert dat je de VOG-code gratis kunt krijgen. En dat kan van belang zijn, waar de synode van de PKN eerder heeft aangegeven de VOG-code veel breder in de kerk als uitgangspunt voor beleid te willen nemen.

Het is relevant voor mensen die met kwetsbare personen werken. ‘Dat zijn mensen die op de creche werken, huisbezoeken doen of jeugdkampen leiden’, aldus Woestenberg. ‘Alle kerken die bij het CIO zijn aangesloten kunnen zo’n VOG gratis aanvragen. Dat scheelt, want een VOG kan veertig euro per stuk kosten’. Woestenberg wijst tegelijk op voorwaarden die aan zo’n VOG zijn verbonden. ‘Er gelden voorwaarden die ook in de sport en vrijwilligerszorg gelden: Er moet een vertrouwenspersoon zijn en een gedragscode en het preventieve beleid moet op orde zijn’.