Sint Hubertus

Het was rond 4 oktober. Ik werd gebeld door de jachtvereniging uit Beckum bij Enschede. Of ik een dienst in het dialect wilde leiden op 7 november. Bij de opening van het jachtseizoen. De timing kon niet ongelukkiger: rond dierendag vragen de jagers een zegen te geven. Op de feestdag van Sint Franciscus bijzondere aandacht geven aan de dag van Sint Hubertus. Of ik een dienst wilde leiden….

Ik vertelde het een paar vrienden, die zeiden: ‘Dat ga je toch niet doen? Je bent als dominee toch meer een hérdershond dan een jáchthond. Sneu voor die dieren’.  

Ik ben opgegroeid op de boerderij. We keken ieder jaar uit het raam als de klopjacht op hazen plaatsvond. We zagen uit over de weilanden en juichten als een haas tussen de drijvers door wist te ontsnappen. ‘Nee’, zeiden de jagers dan, ‘we schieten alleen de zwakke dieren af’. Het deed me denken aan Herman Finkers die als jager zei: ‘Een jager jaagt selectief / Is een beest algemeen, dan wordt er veel van afgeslacht / Maar zijn er van dat soort maar acht / dan schiet ik maar acht’.

De jagers kregen van ons als kinderen geen zegen mee. Tegelijk, dat wil ik ook eerlijk zeggen, hadden we op de boerderij zelf een windbuks. We schoten als kinderen zonder pardon spreeuwen uit de perenboom. Dan moesten ze het fruit maar niet opeten. En toen we muisjes door onze huiskamer zagen tippelen zetten we valletjes. En toen dat niet hielp, strooiden we vergift, waardoor de knagende muizen langzaam uitdroogden. Moesten ze maar niet zo gulzig eten. Ik kan u verzekeren: van een gecontroleerde euthanasie is dan geen sprake meer. De natuur zelf was ook wreed: We hielden op de boerderij konijnen en als er meer dan 60 waren kreeg je automatisch een konijnenziekte.

‘Ik ben gek op vlees’, zei ooit iemand tegen me, ‘maar ik eet het alleen als je niet meer kunt zien dat de drumstick van een dier komt’. Ja, dat is principieel. Dan denk ik: de dieren die in de jacht worden geschoten, hebben voor hun dood van de natuur kunnen genieten. Dat is al weer mooier dan wanneer je in een legbatterij of 7x24 onderdak leeft.  

De bijbel is er ook nuchter over. Weliswaar is er een tekst uit Deuteronomium die zegt: ‘U mag een geitenbokje niet koken in de melk van de moeder’. Wees dus niet nodeloos wreed. Maar in een ander boek, dat van Spreuken staat onomwonden: ‘Een luie jager vangt nooit wild, een vlijtig mens verwerft een kostbaar vermogen’.

Wilt u de Hubertusdienst leiden? Was de vraag. ‘Ik doe het’, zei ik.