Kerkrentmeesters kiezen classicale structuur

De Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer gaat zich regionaal profileren. De algemene ledenvergadering van 11 mei is de laatste in zijn soort. De structuur in de classis krijgt verder invulling. Henk van der Wal lichtte de plannen toe voor de classis Overijssel-Flevoland tijdens een regionale vergadering in de Broederkerk te Kampen op 10 april.

Op 11 mei worden de nieuwe statuten vastgesteld en er komt een overgangsbestuur. Het thema tijdens de laatste algemene ledenvergadering is 'Bouwstenen voor een protestantse visie op het kerkgebouw anno 2019'. Henk van der Wal herinnerde de bezoekers aan de ambities van de kerkrentmeesterlijke organisatie. Men wil een kennisinstituut zijn, de belangen van de leden behartigen en service verlenen. Ruim 95 procent van de kerkrentmeesters is aangesloten bij de VKB. In Overijssel-Flevoland legt men de nadruk op cursussen voor kerkrentmeesters in 2019-2020, op het ondersteuning van het administratiepakket Fris en op de actualisatie van de Anbi-status. 

Klaas van der Kamp hield als classispredikant een inleiding voor de kerkrentmeesters over het thema ‘een jas die past’. Hij ging in op recente ontwikkelingen rond de vier kernthema’s van de VKB: geld, gebouwen, mensen en organisatie. Tijdens een peiling aan het begin bleek rond het thema geld dat de circa vijftien colleges die vertegenwoordigd waren op dit moment nog geen digitale collecte hebben ingevoerd. Qua focus het komende jaar is men onder meer bezig de kosten te beheersen op het gebied van de energie. Zaken als kerkenvisie en het nieuwe administratiesysteem Fris zijn aan de orde in circa drie van de aanwezige colleges.

Ook de organisatieplannen van de generale synode kwamen aan de orde. Het rapport 'Mozaïek van kerkplekken' komt eind april op de agenda. Ter vergadering werd uitgelegd dat nieuwe kerngemeenten voor vijf jaar zich mogen oefenen in een opnieuw afgeslankt model van kerkzijn. De voorganger hoeft een minder gedegen theologische opleiding te hebben, er zijn minder lijnen naar ringen en classis en het aantal ambtsdragers kan worden teruggebracht van zeven naar drie. Het Nederlands Dagblad trok daaruit de conclusie dat de drie bestuursgremia die er nu plaatselijk zijn ook worden teruggebracht, dat zijn: een kerkenraad, een college van kerkrentmeesters en een college van diakenen. 

Henk van der Wal benadrukte het belang van de onderlinge ontmoeting van kerkrentmeesters. Vanuit Borne werd verteld dat er in deze regio informele contacten van kerkrentmeesters zijn die aansluiten bij het verlangde netwerkkarakter in de regio. Kerkrentmeesters uit Nijverdal, Wierden (hervormd en gereformeerd), Enter, Bergentheim en Borne ontmoeten elkaar twee keer per jaar en geven inzage in kerkrentmeesterlijk beleid. De ene keer gaat het over de opzet van kerkbalans, de andere keer over de AVG, dan weer over een collectefolder. De kerkrentmeesters leren van elkaars ervaringen.

De VKB bestaat in 2020 honderd jaar. De organisatie zoekt naar een aanstekelijk verhaal van kerkrentmeesters, dat als presentatie vanuit Overijssel-Flevoland kan worden gedeeld tijdens een ontmoeting in 2020 met andere regio's. 

Foto boven: Kerkrentmeesters op rij, Swifterbant, Hasselt, Balkbrug en Zwolle. 
Foto onder: Henk van der Wal geeft een toelichting bij de plannen van de VKB OVerijssel-Flevoland.