Duurzaamheidsdoelen Overijssel

De gemeenten in Overijssel zijn ver als het gaat om het realiseren van duurzame landbouw. Maar dezelfde gemeenten scoren laag op economische groei en fatsoenlijk werk. Dat zijn enkele conclusies die men kan trekken op basis van de cijfers van ‘sustainable development goals’, die de Verenigde Naties heeft gesteld. De provincie Overijssel heeft op donderdag 28 mei 2020 cijfers naar buiten gebracht van afzonderlijke burgerlijke gemeenten waaruit blijkt hoe ver men is met een zeventiental doelen die samen de duurzaamheid naar de toekomst onder woorden brengen.

Er tekenen zich daarbij behoorlijke verschillen af tussen de Overijsselse gemeenten. Het doelbereik loopt het meest uiteen bij de aanpak van klimaatverandering: sommige gemeenten zijn volgens de normering (Overijssel gebruikt de zogenaamde ‘Telos normering’) ‘klaar’, terwijl bijvoorbeeld de gemeente Zwolle met een doelbereik van 23% nog een flinke inspanning heeft te verrichten. Ook bij de Global Goals die binnen de sociale  of economische dimensie van duurzaamheid passen zien we verschillen. Zo variëren duurzaamheids­­scores van gemeenten rond ‘Innovatie en duurzame infrastructuur’ in Overijssel bijvoorbeeld tussen de 40 (Staphorst en Tubbergen) en 68 procent (Hellendoorn) en scores op ‘Mannen en vrouwen gelijk’ tussen de 18 (Holten-Rijssen) en 46 procent (Deventer). Uit de berekeningen komt niet zozeer een beeld naar voren dat de ene gemeente wat betreft duurzaamheid over de volle breedte verder is dan de buurgemeenten, maar eerder dat elke gemeente zo zijn eigen uitdagingen kent.

Wereldwijd zijn door de Verenigde Naties (VN) zeventien doelen gesteld: de ‘Sustainable Development Goals’ (of ‘Global Goals’). Die duurzaamheidsdoelen dragen samen bij aan een eerlijkere, gezondere, veiliger en welvarender wereld. Het CBS publiceerde vorige week de Monitor Brede Welvaart, daarin zijn die doelen vertaald naar Nederland. Ook Overijsselse gemeenten denken na over het vertalen van hun beleid in duurzame doelen. De provincie haakt daarop in met een publicatie van ‘Overijssels Feit’.

In een duurzame samenleving zijn economische, sociale en milieuaspecten met elkaar verbonden. Een duurzame ontwikkeling is een ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden en die de mogelijkheden van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien niet in gevaar brengen 

Hieronder volgt een lijst met zeventien aandachtspunten. Daarachter zijn gemeenten genoemd in de classis die daarin laag, respectievelijk hoog scoren.

1. Geen armoede: laag in Deventer; hoog Rijssen-Holten
2. Geen honger; laag in Enschede; hoog Staphorst
3. Goede gezondheid en welzijn: laag in Raalte; hoog Kampen
4. Kwaliteitsonderwijs: laag in Ommen; hoog Hellendoorn
5. Gendergelijkheid: laag in Rijssen-Holten; hoog Deventer
6. Schoon water en sanitair: laag in Ommen; hoog Kampen
7. Betaalbare en duurzame energie: laag in Ommen; hoog Zwolle
8. Eerlijk werk en fatsoenlijk werk: laag in Deventer; hoog Dinkelland
9. Industrie, innovatie en infrastructuur: laag in Staphorst en Tubbergen; hoog Hellendoorn
10. Ongelijkheid verminderen: laag in Almelo; hoog Holten-Rijssen
11. Duurzame steden en gemeenschappen: laag in Hardenberg; hoog Hof van Twente
12. Verantwoorde consumptie en productie: laag Tubbergen; hoog Dinkelland en Staphorst
13. Klimaatactie: laag in Zwolle, hoog in Oldenzaal
15. Leven op het land: laag in Tubbergen en Borne; hoog Holten-Rijssen
16. Vrede, justitie en sterke publieke diensten: laag in Almelo; hoog Dalfsen
17. Partnerschap om doelstellingen te bereiken: laag in Borne en Olst-Wijhe; hoog Deventer, Enschede, Hellendoorn

De scores van de individuele Overijsselse gemeenten op de 17 duurzaamheidsdoelen is te vinden via de website Tableau public. In dit dashboard is per gemeente te zien hoe wordt gescoord op de 17 Global Goals en per SDG hoe de verschillende gemeenten scoren. 

https://public.tableau.com/profile/team.beleidsinformatie.provincie.overijssel#!/vizhome/DashboardSDGOverijssel/GemeenteperSDG

Illustratie: De vergelijking van de duurzaamheidsdoelen tussen Overijssel en de rest van Nederland