Subsidie voor energiemaatregelen van kerk

Kerkbesturen kunnen in aanmerking komen voor subsidie om hun kerkgebouw te verduurzamen. Aanvragen kunnen vanaf maandag 3 oktober tot 31 december worden ingediend. Wie meer informatie wil, kan een webinar bijwonen op 13 september van 14.00 tot 15.00 uur over de investeringssubsidie duurzaam maatschappelijk vastgoed. Het is ook mogelijk achteraf een link van de bijeenkomst toegezonden te krijgen.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) bericht dat men 150  miljoen beschikbaar heeft. Per aanvraag gaat het minimaal om 5000 euro subsidie en maximaal om 2,5 miljoen euro subsidie. Men krijgt daarbij dertig procent van de totale projectkosten. Dus zelf zal men minimaal ook zo’n 12.000 euro moeten investeren. Het doel van de regeling is de CO2-uitstoot verminderen.

Het project staat bekend onder de naam: ‘Dumava’, een afkorting voor Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed. Er is subsidie voor energieadvies, een energielabel en verduurzamingsmaatregelen. Een van de voorwaarden is, dat het om vastgoed gaat dat is opgeleverd voor 2012. Kerkbesturen kunnen aanspraak maken op gelden voor hun kerkgebouw of voor andere gebouwen, als ze ingeschreven staan in het handelsregister.

De overheid presenteert de regeling voor onder meer scholen, overheidsgebouwen, zorginstellingen en rijksmonumenten. Men zegt expliciet dat ook ‘religieuze instellingen, zoals een moskee of een kerk’ in aanmerking komen. ‘U moet hiervoor een SBI-code hebben die staat op de lijst ‘SBI-codes DUMAVA’.

Bij de voorwaarden staat onder meer, dat men paf vanaf 3 oktober 2022 een contract mag aangaan over de verduurzaming. Het werkt dus niet met terugwerkende kracht. Het moet gaan om een project dat binnen twee jaar, eventueel integraal in bredere context binnen 3 jaar gerealiseerd is.

Voor meer informatie vanuit de PKN: klik hier.

Voor een rechtstreekse link naar de RVO: klik hier.

Foto: Gereformeerde kerk te Den Ham