Fonds voor aanstelling pastores met beperking

Ds. mr. Sjaak Verwijs, directeur van de Bond van Nederlandse Predikanten, vindt dat de Protestantse Kerk een landelijke aanpak moet ontwikkelen om mensen met een beperking aan de slag te helpen. Kabinet en werkgevers hebben afgesproken om op vrijwillige basis 125.000 extra banen te creëren voor mensen met een beperking. De kerken dienen daar een eigen bijdrage aan te leveren.

Dat vertelt Sjaak Verwijs in het Nederlands Dagblad van 9 januari 2021. Hij gaat daarmee in op de ervaringen die ds. Bettie Woord uit Almere-de Schone Poort verwoordt in de krant. Zij vertelt dat ze zeker 35 sollicitaties heeft doen uitgaan om als afgestudeerd theologe aan de slag te komen in een protestantse gemeente. Ze kreeg steeds nul op het rekest en heeft het sterke vermoeden dat haar visuele handicap daar een rol bij speelt.

Verwijs stelt in de krant dat je moeilijk van gemeenten kunt verwachten dat ze een slecht ziende of blinde predikant aanstellen. Zij zien een predikant me een handicap als een risico vanwege te verwachten kosten voor extra voorzieningen. Dus mag je, aldus Verwijs, verwachten dat de landelijke kerk bijspringt.

Woord heeft in die zin enige steun gehad, dat ze een aanstelling heeft kunnen krijgen als missionair predikante in Almere-de Schone Poort. Maar het betreft een aanstelling zonder de formele rechten als predikant. Ze moet leven van een Wajong-uitkering. Bettie Woord vraagt in de krant om een landelijk fonds waaruit dominees en kerkelijke werkers met een beperking worden betaald.