Actuele kerkvisie leidt tot nieuwbouw in Rank Staphorst

De hervormde gemeente De Rank in Staphorst staat voor ingrijpende veranderingen. Vanuit een actuele visie op kerkzijn zijn plannen gemaakt om de kerk te verbouwen. Als de gemeenteraad op 28 januari instemt met een wijziging in het bestemmingsplan, kunnen de spaden in de grond en de troffels in de speciebakken. Jos Pelgröm heeft er op 23 januari een uitvoerig artikel over geplaatst in de Stentor.

Artec architecten uit Apeldoorn heeft al in september de tekeningen van de vernieuwde kerk gemaakt. Het bedrijf tekende in 2001 ook voor het ontwerp op de eerste fundamenten van De Rank. Op de website schrijft men: ‘Het gebouw heeft al die tijd prima gefunctioneerd. Maar na al de jaren is de ruimte toch wat te klein geworden. Daarom komt er nu een extra vleugel. In deze vleugel komen nieuwe ontmoetingsruimten, een kindercrèche, een toiletgroep en een spreekkamer. Ook komt er voor de jeugd een eigen ruimte in de kelder. De nieuwe vleugel is ook apart van de andere ruimten te gebruiken'.

Met het kennersoog van een architect schrijft men verder: ‘De vorm sluit aan bij het bestaande gebouw en heeft een  mooie vorm en hoogte. Een binnenhof leidt naar de nieuwe entree die tussen het bestaande en nieuwe deel is geplaatst.  De hele nieuwbouw wordt duurzaam gebouwd met hoogwaardige materialen en goede isolatie’.

De Rank staat aan de Ebbinge Wubbenlaan in Staphorst. Aan de achterzijde van het nu 570 vierkante meter omvattende kerkgebouw wordt een uitbreiding van 250 vierkante meter gerealiseerd. De capaciteit van de kerkzaal gaat daarmee van 240 zitplaatsen naar 310 zitplaatsen. Toen de oorspronkelijke kerk werd gebouw waren er 600 leden; dat aantal is in minder dan twintig jaar verdubbeld. Het laat zich raden dat veel van de leden in het als kerkelijk betrokken bekend staande Staphorst overkomen uit een andere kerk.

Er ligt een nieuwe visie op kerkzijn aan de plannen ten grondslag. ‘We zien een toename in het aantal deelnemers aan bijvoorbeeld de winteractiviteiten’, aldus kerkrentmeester Harry Brakke in de Stentor. ‘De weinig sfeervolle nevenruimtes worden door velen als beperkend ervaren. Er is vanuit onze gemeenschap behoefte om samen te koken, een diversiteit aan bijeenkomsten te organiseren, een eigen ruimte te bieden voor de jeugd, een ontmoetingscentrum te creëren. Ruimte maken voor verbinding, letterlijk en figuurlijk, samen kerk-zijn en het geloofsgesprek mogelijk maken’, legt Brakke de noodzaak van de uitbreiding uit.

Brakke benadrukt in de Stentor het belang van een ontmoetingsruimte in de kerkvisie van de kerkenraad. ‘In Staphorst is geloven gek genoeg vaak een individuele aangelegenheid. Je zult niet snel mensen na de dienst samen zien komen om nog even te kletsen. Dat willen wij nou juist wel. Daarom ook een koffieruimte voor na de kerkdienst’.

Staphorst De Rank sluit aan bij de visie van de dorpskerken in Nederland. Jacobine Gelderloos promoveerde op het thema van de dorpskerk. Ze stelde dat de aanwezigheid van een kerk in een gemeenschap, niet alleen van belang is voor de eigen leden, maar ook voor het geheel van de leefgemeenschap. Brakke: ‘Bezoekers hoeven niet persé kerkleden te zijn. Iedereen is daar straks welkom. Zeker in deze tijd dat mensen vereenzamen’. De Rank wil ook de jeugd betrekken bij de nieuwbouw. ‘Er komen meer mogelijkheden voor andersoortige muziek (onder andere Rock Solid) en jeugddiensten’.

Roelof Huisman van de bouwcommissie verwacht dat nog dit jaar de eerste steen wordt gelegd voor de uitbreiding. De kosten zijn begroot op zo’n 600.000 euro. Er zijn nog enkele acties nodig om het bedrag te kunnen financieren. En om de kosten te drukken werkt men met vrijwilligers. ‘Aan vakbekwaamheid ontbreekt het niet in Staphorst met z’n talrijke timmerlieden, bouwvakkers en schilders’, zegt Huisman tegen de Stentor.

Er is een speciale commissie ‘Geldwerving uitbreiding de Rank’ gevormd. De commissie timmert aan de weg met verschillende speelse ideeën. De commissie heeft onder meer afspraken gemaakt met het wegrestaurant de Lichtmis. Het is mogelijk om bij de Rank speciale dinerbonnen aan te kopen ter waarde van € 25,00 of € 50,00 per stuk. Deze bonnen kan men gebruiken voor een maaltijd bij De Lichtmis. Van elke dinerbon die via de Rank wordt verkocht ontvangt de gemeente de helft in baar geld.

Foto: aanzicht van de vernieuwde kerk volgens een afbeelding van de architect